0 van 0 resultaten voor ""

Circulaire waterketen Merwe-Vierhavens Rotterdam

Locatie

Rotterdam

Klant

Consortium Alliantie Waterkracht (gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan de IJssel, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta en drinkwaterbedrijf Evides)

Partners

Havenbedrijf Rotterdam

Doel

Onderzoeken hoe water, energie en grondstoffen terug te winnen zijn uit de waterketen en weer in te zetten zijn in het gebied zodat een circulaire waterketen ontstaat

SDG 6 Schoon water en sanitair
SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Kringloop water, energie en grondstoffen binnen het gebied

Steeds meer mensen trekken naar de stad. Het gevolg meer woningen én meer afvalwater. Om voldoende zuiveringscapaciteit beschikbaar te houden en het afvalwater in Rotterdam te blijven zuiveren op de juiste kwaliteit heeft Sweco voor de Alliantie Waterkracht een pre-haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te achterhalen of een circulaire waterketen in Merwe-Vierhavens in Rotterdam mogelijk is. Nog niet eerder werd op deze schaal in een bestaand gebied onderzoek naar een circulaire waterketen gedaan, laat staan naar een gedragen circulair concept.

Wat is een circulaire waterketen?

Een circulaire waterketen is een waterketen waar de kringlopen voor water, energie en grondstoffen zo veel mogelijk zijn gesloten. Dit betekent dat je water, energie en grondstoffen binnen hetzelfde gebied wilt houden en recyclen om opnieuw te gebruiken. De mogelijkheden zijn vaak afhankelijk van locatiespecifieke kenmerken. Voor deze opdracht onderzochten Sweco’s experts daarom specifiek voor Merwe-Vierhavens hoe we daar water, energie en grondstoffen kunnen terugwinnen uit de waterketen en weer kunnen inzetten.

Verzilveren gesignaleerde kansen

Er zijn nog maar een paar voorbeelden van het opzetten van een circulaire waterketen. Het is innovatief en daardoor onzeker in welke mate het haalbaar is om te realiseren. Bij Merwe-Vierhavens waren eerder al kansen voor een circulaire waterketen gesignaleerd zoals het terugwinnen van energie of het toepassen van nieuwe sanitatie-oplossingen zoals vacuümtoiletten. Het ging in deze processtap, ons pre-haalbaarheidsonderzoek, om het verzilveren van deze kansen met de partners van het gebied.

Merwe-Vierhavens Rotterdam

Elkaar leren begrijpen

Omdat nog niet eerder op deze schaal in een bestaand gebied een onderzoek naar een circulaire waterketen was gedaan, was er een samenspel nodig tussen disciplines die elkaar normaal niet zo snel nodig hebben en elkaar dus moesten leren begrijpen. Specialisten van de hele waterketen werkten voor dit project samen met de planologen en de stedenbouwkundigen. Sweco deed de procesbegeleiding en leverde expertise op gebied van watertechnologie, klimaatadaptatie, circulariteit, gebiedsadvies, planeconomie en duurzame energie.

Nieuwste inzichten en technieken

Zo hebben we op het vlak van zuiveringstechnologie, klimaatadaptatie en energie de laatste inzichten ingebracht om tijdens workshops de haalbaarheid van nieuwe innovatieve technieken te bepalen. Ook heeft Richard Koops, onze business director circulaire economie in één van de workshops geholpen om gezamenlijk na te denken en te bepalen wanneer iets circulair en duurzaam is.

Merwe-Vierhavens Rotterdam

Merwe-Vierhavens gaat in transitie. Mengen van wonen en werken, verduurzamen een toekomstbestendig inrichten. Vanuit de waterketen (drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering) willen we hieraan onze bijdrage leveren en daarbij de kansen voor een duurzamere waterketen benutten. Ons devies is daarbij ‘stromen scheiden en kringlopen sluiten’. De eerste studies zijn hoopvol, daarom gaan we hiermee verder als partners in de waterketen. Hans Geerse, Senior Advisor Water Chain bij Hoogheemraadschap Delfland 

Value-case in plaats van business case

Duurzaamheid en innovatie staan in dit project voorop maar een positieve business case is vaak lastig te maken omdat deze focust op harde financiële opbrengsten. Bij het maken van een value case focus je op waardevolle duurzame opbrengsten. Naast de projectwerkgroep hebben we experts van diverse stakeholders en Sweco ingezet om tot een value case voor Merwe-Vierhavens te komen.

Bij innovaties als deze krijg je onderweg te maken met de nodige koerswijzigingen. Daarom zetten we een facilitator in om de belangen van alle stakeholders mee te wegen. Dit is bijzonder om te doen tijdens een technische haalbaarheidsstudie. Zo konden we tijdens deze eerste stap met inzet van gebiedskenmerken, planologische scenario’s, circulaire kansen en haalbare zuiveringsopties tot een gedragen circulair concept komen.

Meer lezen over de watertransitie? Kris Spierings kijkt vooruit: de volgende stap is lef tonen.  

We zijn in dit project bezig geweest met een nieuw en belangrijk thema, ik word er blij van dat we met onze gebiedsgerichte aanpak en experts de klant hebben kunnen helpen. – Laurens van der Schaaf, adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie bij Sweco

Laurens van der Schaaf

Merwe-Vierhavens bekend terrein

Sweco (destijds BSP) onderzocht eerder de potentiële marktvraag en stelde een kansrijke programmamix op voor de beste invulling van het Merwe-Vierhavensgebied. Wil je meer weten hierover? Lees het hier: Merwe-Vierhavens aantrekkelijk woon-werkgebied voor makers.

7

partijen samen aan de slag – 6 in de waterketen en 1 havenbedrijf

80

liter afvalwater per inwoner per dag

5

expertises vervlochten – waterketen, klimaatadaptatie, circulariteit, planologie en procesbegeleiding

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.