Duurzaamheid

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenleving en de steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte en veilige infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Sweco Nederland helpt haar klanten en hun stakeholders dagelijks in het behalen van hun duurzaamheidsdoelen en wij helpen hen om leiderschap te tonen in het creëren van een duurzame leefomgeving. Ook verbeteren we onze eigen prestaties als werkgever en als lid van de maatschappij.

Sweco Nederland heeft de ambitie om uiterlijk in 2035 volledig circulair en CO2-neutraal te zijn binnen de eigen bedrijfsvoering. In onder andere onze CO2-rapportages kunt u meer lezen over hoe wij hier invulling aan geven, welke maatregelen wij nemen en de voortgang die wij hierop boeken. Daarnaast zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

BELEID EN STRATEGIE
Corporate social responsibility
Integriteit en ons bedrijfsethisch kader
Ons MVO-beleid
Onze gedragscode

CERTIFICERINGEN
Sweco Nederland is gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, veiligheidsladder trede 3 en de CO2-Prestatieladder en specifieke bedrijfsonderdelen voor VCA** en de Veiligheidsladder trede 4:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
CO2-prestatieladder / CO2-bewust (niveau 5)
Veiligheidsladder / Veilig Bewust (trede 4)
Veiligheidsladder / Veilig Bewust (trede 3)
VCA**

CO2-REDUCTIE
CO2-emissierapportage 2019
CO2-emissierapportage 2019 H1
CO2-emissierapportage 2018
CO2-emissierapportage 2018 H1
CO2-emissierapportage 2017
CO2-emissierapportage 2017 H1
CO2-emissierapportage 2016
CO2-emissierapportage 2015
CO2-reductie: Plan van aanpak en doelstellingen

INITIATIEVEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
Akkoord De Bilt Energieneutraal 2030
Biobased: CO2-reductie met biocomposiet
U15
Utrecht 2040
De Duurzame Leverancier
World Business Council for Sustainable Development
Green Deal Duurzaam GWW
Green Deal Infranatuur
Groene Groeiers VNO-NCW