Water

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Economische groei, urbanisatie en klimaatverandering zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen in de watersector. Opgaven in de watersector worden ook steeds complexer. Onze uitdaging ligt daarnaast in het vinden van duurzame en innovatieve oplossingen. Onze experts geven je advies, ondersteunen beleid en visievorming en realiseren oplossingen op het gebied van water.

 • Afvalwatertechnologie
 • Drinkwater
 • Stedelijk water en riolering
 • Waterbeheer
 • Waterkwaliteit en ecohydrologie
 • Waterveiligheid
 • Waterbouw

Waterveiligheid

Om de economische waarden van ons land goed te beschermen tegen hoog water is een goed functionerend beschermingssysteem nodig. Hierbij gaat het niet alleen om technische voorzieningen zoals dijken en kunstwerken,  maar ook om de integratie van deze voorzieningen in het ruimtelijk ontwerp. Onze experts bedenken en leveren duurzame, innovatieve en betaalbare oplossingen om de waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in de toekomst te kunnen waarborgen.

ONZE EXPERTISE
Overstromingsrisico’s
Kustverdediging
Waterkeringen
Dijken
Kaden
Kunstwerken

INNOVATIES
Steden klimaatbestendig met behulp van de Climate App
Balance Island: nieuwe kansen voor natuur, landbouw en recreatie

WHITE PAPERS
WBI 2017: moeten waterbeheerders opnieuw ‘leren fietsen’?

/siteassets/ons-aanbod/rwzi-leidsche-rijn-570x380px.jpg

 • Marianne
  Vermijs
  Divisiedirecteur Water en Energie