Water

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Economische groei, urbanisatie en klimaatverandering zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen in de watersector. Opgaven in de watersector worden ook steeds complexer. Onze uitdaging ligt daarnaast in het vinden van duurzame en innovatieve oplossingen. Onze experts geven je advies, ondersteunen beleid en visievorming en realiseren oplossingen op het gebied van water.

 • Afvalwatertechnologie
 • Drinkwater
 • Stedelijk water en riolering
 • Waterbeheer
 • Waterkwaliteit en ecohydrologie
 • Waterveiligheid
 • Waterbouw

Waterbeheer

Nederland zonder water is ondenkbaar. In onze laaggelegen en dichtbevolkte delta is het goed omgaan met wateroverlast en droogte dan ook erg belangrijk. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Onze experts leveren je oplossingen om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en droogte en om de zoetwatervoorziening op peil te houden.

ONZE EXPERTISE
Waterbeleid
Integraal waterbeheer
Wateroverlast
Zoetwatervoorziening
Geohydrologie
Warmte-koudeopslag
Drainage en bemalingen
Modellering van grond- en oppervlaktewater

/siteassets/ons-aanbod/rwzi-leidsche-rijn-570x380px.jpg

 • Marianne
  Vermijs
  Divisiedirecteur Water en Energie