Compliance

Algemene vereisten & voorkomen belangenverstrengelingen

Sweco Capital Consultants B.V. heeft een AFM- vergunning. 

ALGEMENE VEREISTEN
Voor Sweco vormen solide en duurzame handelspraktijken de basis van onze relaties met zakenpartners. We hebben ons Business Partner-programma ontwikkeld om ervoor te zorgen dat onze hoge ethische normen worden nageleefd. Voor meer informatie over ons Business Partner-programma, neem contact op met een contactpersoon binnen Sweco en bezoek onze engelstalige website www.sweco.se/en/for-partners/ Hier vindt u meer informatie en documenten met betrekking tot Sweco’s bedrijfsethiek.

VOORKOMEN VAN BELANGENVERSTRENGELINGEN
Sweco hanteert een gestructureerde procedure voor het omgaan met mogelijke belangenverstrengelingen als gevolg van het vervullen politieke functies door medewerkers. Een dergelijke belangenverstrengeling is een situatie waarbij iemand zowel een belang heeft in zijn/haar functie als medewerker van Sweco als een belang ten gevolge van een politieke functie en deze belangen mogelijk afbreuk doen aan de beweegredenen van die persoon of op een andere manier de onpartijdigheid van deze persoon ongepast beïnvloeden. Alle medewerkers van Sweco dienen hun politieke functie te melden als deze functie een mogelijke belangenverstrengeling met zich meebrengt voor de medewerker of voor Sweco.

CONTACT
Saskia van den Bronk
Afdelingshoofd Capital Consultants
T +31 88 811 58 47
E saskia.vandenbronk@sweco.nl   

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.