Integrale diensten

We combineren branchekennis met slimme diensten, voor een oplossing die volledig aansluit op jouw vraag.

  • Strategie en proces
  • Informatietechnologie
  • Contractvorming
  • Omgevingsmanagement
  • Vergunningen

Vergunningen

Vrijwel alle ruimtelijke projecten hebben te maken met vergunningen: van woonwijk en snelweg tot natuurgebied en recreatiepark. Vergunningen vormen dan ook een kritieke schakel in een project. Onze experts hebben een gedegen juridische en technische kennis. We zorgen ervoor dat jouw project tijdig voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijk ordening, bouwen, milieu, veiligheid en gezondheid. Zodat de basis is gelegd voor een goed lopend project.

ONZE EXPERTISE
Vergunningenmanagement
Vergunningenplanning
Juridische advisering
Risicoanalyses
Coördineren, begeleiden en uitvoeren van onderzoeken voor vergunningen
Omzetting vergunningeisen naar functionele eisen in contracten

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/integrale-diensten-570x380px.jpg