Integrale diensten

We combineren branchekennis met slimme diensten, voor een oplossing die volledig aansluit op jouw vraag.

 • Strategie en proces
 • Informatietechnologie
 • Contractvorming
 • Omgevingsmanagement
 • Vergunningen

Strategie en proces: Het navigeren van ambities en opgaven naar concrete plannen en projecten

Je hebt een ambitie, een opgave of een opdracht. Jouw organisatie wil bijvoorbeeld een wijk tegelijkertijd gasloos en bestand tegen extreem weer maken, of ligt er een opgave om een regionaal samenwerkingsverband aan te gaan rondom één van de transities, of heb je als programmanager de opdracht gekregen om een bedrijventerrein te transformeren naar state of the art combinatie van werken en wonen met zo min mogelijk autoverkeer. Mooie startpunten waar direct van alles bij komt kijken, zoals het stellen van heldere doelen, het identificeren van stakeholders en achterhalen van belangen en wensen. Je staat voor een complexe integrale opgave.

Maar hoe start je zo’n proces op? En hoe creëer je draagvlak en draagkracht, hoe kom je van idee tot besluit? Hoe zorg je dat de juiste participanten op het juiste moment in beweging komen? Onze strategie consultants navigeren jou door dit proces, geven je richting en helpen je met het bepalen van de voor jou beste route.

Mens- en doelgericht

Wij voeren graag mét jou de discussie over de doelstellingen en dan definiëren wij de strategische stappen om die concreet binnen bereik te brengen. Als strategisch consultant en procesmanager in complexe en integrale vraagstukken faciliteren wij samenwerking tussen mensen en organisaties. Dat doen we in de context van politiek-bestuurlijke invloed en met betrokkenheid van een groot aantal stakeholders.

Dagelijks zijn de adviseurs, ontwerpers en ingenieurs van Sweco bezig met het duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker maken van de stedelijke regio’s en samenlevingen van de toekomst. Onze strategisch adviseurs en procesmanagers zijn verankerd in één of meerdere inhoudelijke disciplines en werken aan uitdagingen als energietransitie, slimme en duurzame mobiliteit, circulariteit, klimaatadaptatie, gezonde en veilige stad, en digitalisering. Zie ook Sweco’s tienjarig kennisprogramma Urban Insight.

We zijn dromers, denkers én aanpakkers. We kunnen boven de inhoud uitstijgen maar zijn sterk verbonden met de inhoud via onze collega’s met uiteenlopende expertises waar we altijd een beroep op kunnen doen. We worden graag onderdeel van jouw organisatie en trekken graag met je op. Door op deze manier met jou samen te werken gedurende de gehele beleidscyclus, tonen we dat we de meest benaderbare en betrokken partner met erkende expertise zijn.

Onze aanpak

Wij maken samen met jou visies en strategische plannen. Wij ontwerpen en sturen processen, verbinden verschillende disciplines met elkaar, organiseren draagvlak en draagkracht, en zijn politiek-bestuurlijk sensitief. Op deze manier genereren wij voor jou oplossingen voor complexe problemen, en brengen samen met jou een idee naar een uitvoerbaar besluit, project of programma.

Onze expertises op een rij:

 • Het ontwerpen en sturen van processen
 • Organiseren van samenwerking tussen mensen en organisaties
 • Opstellen strategische plan: missie, visie en stappen richting het doel
 • Faciliteren van onderzoek en onderhandeling
 • Obstakels signaleren en egaliseren
 • Opstellen beslisdocumenten en organiseren van besluitvorming
 • Begeleiden gebiedsproces, zoals de risicodialoog klimaatadaptatie
 • Faciliteren en ontwerpen omgevingsvisie
 • Faciliteren en ontwerpen masterplannen gebiedsontwikkeling
 • Beleidsevaluaties
 • Organisatiescan en -advies transitieopgave op alle zes Urban Insight thema’s

ACE methodiek

Voor procesmanagement gebruiken wij de ACE methodiek. ACE staat voor Arrangeren, Combineren en Effectueren, oftewel:

 1. We Arrangeren het speelveld, de spelers en spelregels.
 2. We Combineren. In deze stap genereren, onderzoeken en wegen we opties af.
 3. In de Effect fase leggen we uitkomsten vast en zorgen we dat besluiten opgevolgd worden.

Aan de slag met Sweco

Wil je weten hoe we je kunnen helpen om doelgericht jouw ambities met draagvlak en draagkracht te realiseren? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

 

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/integrale-diensten-570x380px.jpg

 • Aline
  te Linde
  Strategisch adviseur Gebiedsontwikkeling
 • Maaike
  Leppink
  Strategisch adviseur Water en governance
 • Jan
  Hartman
  Strategisch adviseur Mobiliteit