Mobiliteit en infrastructuur

Infrastructuur en mobiliteit zijn onmisbaar voor een gezonde economie en verruimen de persoonlijke vrijheid. Onze experts hebben alles in huis wat nodig is om infrastructurele- en vervoerssystemen te ontwerpen die het dagelijks leven van mensen makkelijker maken. Van wegen en spoorwegen tot en met tunnels, metro’s, bruggen en vervoerscentra, we verbeteren de toegankelijkheid van onze leefomgeving.

  • Mobiliteit
  • Planvorming infrastructuur
  • Wegen
  • Rail
  • Waterbouw
  • Assetmanagement

Waterbouw

Grote delen van Nederland bestaan bij de gratie van waterbouwkundige werken die in de loop der eeuwen zijn gebouwd. Bescherming van het land tegen wateroverlast staat daarom voorop. Maar ook voor vervoer over water en recreatie op het water zijn waterbouwkundige werken nodig. Onze experts adviseren, bedenken en ontwerpen deskundige, integrale en creatieve oplossingen en houden zich bezig met beheer en onderhoud van waterwerken.

ONZE EXPERTISE
Havens
Tunnels
Kademuren
Dammen
Vaarwegen
Sluizen, stuwen en gemalen
Oevers
Aquaducten

INNOVATIES
BetonBallon®: de nieuwe manier van tunnels bouwen

MEER INFORMATIE
BIM: de onbegrensde mogelijkheden van virtueel samenwerken

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/mobiliteit-en-infrastructuur-570x380px.jpg