Mobiliteit en infrastructuur

Infrastructuur en mobiliteit zijn onmisbaar voor een gezonde economie en verruimen de persoonlijke vrijheid. Onze experts hebben alles in huis wat nodig is om infrastructurele- en vervoerssystemen te ontwerpen die het dagelijks leven van mensen makkelijker maken. Van wegen en spoorwegen tot en met tunnels, metro’s, bruggen en vervoerscentra, we verbeteren de toegankelijkheid van onze leefomgeving.

  • Mobiliteit
  • Planvorming infrastructuur
  • Wegen
  • Rail
  • Waterbouw
  • Assetmanagement

Planvorming infrastructuur

Doordat de behoefte aan mobiliteit toeneemt, wordt de Nederlandse infrastructuur steeds intensiever gebruikt. Onze experts zijn gespecialiseerd in verkenningen en planstudies voor het verbeteren van de infrastructuur om te zorgen voor een robuust multimodaal verkeerssysteem; gebruikmakend van slimme technieken en rekening houdend met de effecten op de (leef)omgeving. Hiermee dragen we bij aan efficiënt gebruik van de infrastructuur.

ONZE EXPERTISE
Beleidsplannen en beleidsvisies
Projectmanagement
(Ontwerp) tracébesluiten en milieueffectrapportages
Verkeersprognoses door middel van modellen
Verkeerstechnisch ontwerp, engineering en contractvormen
Conditionerende onderzoeken, akoestiek, ecologie en landschap
Omgevingsmanagement en stakeholdermanagement
Verkeersveiligheid

MEER INFORMATIE
BIM: de onbegrensde mogelijkheden van virtueel samenwerken

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/mobiliteit-en-infrastructuur-570x380px.jpg