Mobiliteit en infrastructuur

Infrastructuur en mobiliteit zijn onmisbaar voor een gezonde economie en verruimen de persoonlijke vrijheid. Onze experts hebben alles in huis wat nodig is om infrastructurele- en vervoerssystemen te ontwerpen die het dagelijks leven van mensen makkelijker maken. Van wegen en spoorwegen tot en met tunnels, metro’s, bruggen en vervoerscentra, we verbeteren de toegankelijkheid van onze leefomgeving.

  • Mobiliteit
  • Planvorming infrastructuur
  • Wegen
  • Rail
  • Waterbouw
  • Assetmanagement

Assetmanagement

In Nederland zijn ruimte en middelen schaars en zijn er toenemende eisen aan duurzaamheid. Tegelijkertijd worden financierbaarheid, onderhoud en beheer van assets complexer. Het optimaal benutten en monitoren van assets is daarom belangrijk. Onze experts adviseren over het optimaliseren van prestaties, rendementen en kosten van assets. We houden daarbij rekening met de investeringscyclus en de levenscyclus.

ONZE EXPERTISE
Beheer
Onderhoud
Exploitatie
Geodesie
Total cost of ownership

KLACHTENPROCEDURE
Heb je vragen over de kwaliteit van onze dienstverlening of wil je een klacht indienen over het werk van Sweco en specifiek van het Wegenbouwlaboratorium? Je kunt gebruikmaken van onze klachtenprocedure. Wij ontvangen jouw klacht graag, zodat wij deze kunnen gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Je kunt de klachtenprocedure opvragen of je klacht direct indienen bij het afdelingshoofd Assetmanagement en Monitoring, Sander Melieste.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/mobiliteit-en-infrastructuur-570x380px.jpg