Mobiliteit en infrastructuur

Infrastructuur en mobiliteit zijn onmisbaar voor een gezonde economie en verruimen de persoonlijke vrijheid. Onze experts hebben alles in huis wat nodig is om infrastructurele- en vervoerssystemen te ontwerpen die het dagelijks leven van mensen makkelijker maken. Van wegen en spoorwegen tot en met tunnels, metro’s, bruggen en vervoerscentra, we verbeteren de toegankelijkheid van onze leefomgeving.

  • Mobiliteit
  • Planvorming infrastructuur
  • Wegen
  • Rail
  • Waterbouw
  • Assetmanagement

Mobiliteit

Het Nederlandse mobiliteitsnetwerk wordt intensief gebruikt. Door verkeer slim te geleiden en de doorstroming te bevorderen is het mogelijk efficiënt om te gaan met de huidige capaciteit en hinder te verminderen of zelfs te voorkomen. Onze experts zijn gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken en verkeersmanagement. We bedenken maatregelen die zorgen voor een adequate en efficiënte manier om het verkeer af te wikkelen en de nadelige effecten van files te bestrijden.

ONZE EXPERTISE
Netwerkmanagement
Verkeersmodellen
Data en monitoring
ITS (verkeerssystemen en –regelinstallaties)
Verkenningen en planstudies
Omgevingsbewust ontwerpen Verkeersveiligheid

INNOVATIES
Smart Traffic
Intergroen: minder lang wachten voor rood

WHITE PAPERS
De effecten van C-ITS en automatisch rijden op mobiliteit
Modelled Car Data: de nieuwe databron

MEER INFORMATIE
BIM: de onbegrensde mogelijkheden van virtueel samenwerken

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/mobiliteit-en-infrastructuur-570x380px.jpg