Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

 • Gebiedseconomie
 • Ontwerp
 • Ecologie
 • Planologie en Juridisch Advies
 • Proces-, Project- en Omgevingsmanagement
 • Bodem en ondergrond

Proces-, Project- en Omgevingsmanagement: Van ambities op gebiedsontwikkeling naar een prettige leef- of woonomgeving

Als projectontwikkelaar, of bijvoorbeeld projectmanager bij een gemeente of waterschap zit u vol ideeën en ambities. U wilt een prettige en vernieuwende leef- of woonomgeving creëren. U wilt innoveren of duurzaam bouwen. U weet als geen ander dat daar heel veel bij komt kijken.

Er zijn allerlei verschillende partijen bij betrokken, met misschien verschillende belangen. Hoe krijgt u alle betrokkenen mee in uw ambities? Hoe zorgt u er voor dat iedereen vanaf de start de juiste of relevante informatie krijgt? En hoe creëert u voldoende draagvlak? Hoe zorgt u ervoor dat uw ideeën worden vertaald naar een concreet projectplan?

U wilt graag vlot door de procedures heen, zonder daarbij belangrijke zaken over het hoofd te zien. De experts van Sweco maken dit mogelijk.

Dé regisseur voor uw project

Bij de realisatie van uw doelen moet u vele ballen in de lucht houden. Begeleiding bij een groot en complex project is dan ook geen overbodige luxe. Sweco is hierbij uw regisseur. We leiden uw project in goede banen en zorgen voor een vlotte weg richting het eindresultaat, zonder obstakels.

Omdat we door het hele land werken, schakelen we makkelijk met lokale partijen en spreken we de taal van lokale overheden. We begeleiden het hele proces, van ontwikkeling tot transitie en van idee tot en met de uitvoering.

Als regisseur weten we ook waar in het proces specialisten of techneuten nodig zijn. En die heeft Sweco zelf in huis, dus de lijnen zijn kort. Zo zorgen we voor een integrale en vlotte aanpak op vele werkterreinen, zoals:

 • Watermanagement (dijkversterking en rivierverruiming)
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke adaptatie
 • Planologie en milieu, zoals klimaatadaptatie, landelijk gebied, recreatie en natuur, ecologie en biodiversiteit
 • Ontwerp (landschapsarchitectuur, stedenbouw)

Onze aanpak

 • Procesmanagement: Voor vlotte besluitvorming en het ontwikkelen van programma’s
 • Projectmanagement: Voor een haalbaar, realistisch en uitvoerbaar projectplan. We begeleiden het proces om ingewikkelde klussen tot uitvoer te brengen. Een duurzaam resultaat en kwaliteit staan hierbij voorop, waarbij we de tijdslijnen niet uit het oog verliezen en ervoor zorgen dat vergunningen tijdig worden aangevraagd, zodat het proces onverstoord kan doorlopen.
 • Omgevingsmanagement: Alle belanghebbenden zijn vanaf het eerste begin goed geïnformeerd en betrokken. Hiermee krijgt u voldoende draagvlak en begrip bij omwonenden of omliggende bedrijven. U wordt begeleid in het verandermanagement en het in goede banen leiden van  cultuurverandering in organisaties.

In onze integrale aanpak leveren we een heldere ruimtelijke onderbouwing en maken we gebruik van praktische tools:

 • Staat van je straat, voor inzicht in de kwaliteit van een straat
 • Charette            
 • IMBY, voor inzage in wat er speelt in een omgeving (“In my backyard”)
 • LocationCalc (LCC gebied) – Ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het geeft beleidsmakers, planeconomen, ontwerpers, technici en beheerders goede inzichten om weloverwogen keuzes te kunnen maken in de eerste ontwerpfase.
 • ClimateApp, een handig hulpmiddel om overzicht te krijgen in te nemen maatregelen voor het klimaatbestendig maken van een stad of gebied
 • Toolbox stedelijke herverkaveling 
 • Samenwerking met Jads. Samen gaan we onderzoeken welke mogelijkheden datatechnologie biedt bij het ontwikkelen en ontwerpen van de steden van de toekomst.
 • Procesfacilitering

Aan de slag met Sweco

Wilt u weten hoe we u kunnen helpen om uw ambities te realiseren? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/gebiedsontwikkeling-570x380.jpg

Contact

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.