Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

  • Gebiedseconomie
  • Ontwerp
  • Ecologie
  • Planologie en Juridisch Advies
  • Proces-, Project- en Omgevingsmanagement

Creatie van prettige leefomgeving door vertaling van jouw ideeën naar een inspirerend ruimtelijk ontwerp

Gebiedsontwikkeling is zoveel meer dan bouwen, afstemmen, begrotingen maken en juridische procedures. Je gaat een nieuwe leefomgeving creëren. Of een werkomgeving, of een gebied waar mensen gaan recreëren en waar mens, dier en natuur dicht bij elkaar komen.

In een ontwikkelingstraject komt er van alles op uw pad. Het eindresultaat van het project moet voldoen aan vele regelgeving, het moet op de juiste wijze gebouwd worden, je wilt dat het duurzaam of zelfs volledig circulair wordt gebouwd. Maar misschien wel het allerbelangrijkste? Jij wilt dat het klopt, dat het inspireert. Mensen willen zich er goed voelen en er graag zijn. De ontwerpers van Sweco gaan daarom graag voor je aan de slag met een ontwerp dat goed voelt, op papier én in 3D.

Jouw droom komt tot leven

Onze samenwerking begint bij joúw droom: het realiseren van die bijzondere plek. In het ontwerp zijn jouw wensen voor ons de ingrediënten. En die kunnen heel uiteenlopend zijn: Veiligheid, gedrag, een bijzondere omgeving of plek.

Onze ontwerpers werken dagelijks aan de stedelijke landschappen van de toekomst.
Steden zijn continue in beweging en ons landschap verandert. Bij Sweco vinden we dat fascinerend en het inspireert ons tot vernieuwende en verrassende concepten en ontwerpen. Hierin nemen we ook maatschappelijke belangen mee, zoals de gezondheid van een binnenklimaat, biodiversiteit –door bijvoorbeeld voldoende groen tussen de huizen-, veiligheid of energietransitie. We bouwen aan duurzame steden en omgevingen met een gezond leefklimaat.

Een totaal projectplan, dat vaak complex en abstract is door de vele verschillende componenten en belangen, maken wij visueel. Niet alleen op papier, maar we brengen het tot leven. Daarbij maken we gebruik van middelen als 3D modellen en VR (virtual reality). Je gaat het dus niet alleen zien, maar ook ervaren. Laat je verrassen!

Onze aanpak

Vanaf het eerste begin achter de ‘tekentafel’ zorgen we voor goede afstemming met alle betrokken partijen. Op die manier creëren we niet alleen draagvlak, maar krijgen we ook zeer waardevolle input die wij verwerken in ons ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan de ideeën en ervaringen van de toekomstige bewoners of omwonenden, die is onmisbaar!

In de ontwerpfase werken we nauw samen met de andere specialisten binnen Sweco. We pakken het integraal aan, zodat we met elkaar niet alleen tot een mooi ontwerp komen, maar ook tot een ontwerp dat goed uitvoerbaar is én voldoet aan de regelgeving.

Strategisch advies, het bewaken het kwaliteitsmanagement, een vlot proces met grip op de kosten en doorlooptijden horen hierbij. In het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing zorgen we voor structuur en logica in de aanpak en betrekken we je stakeholders.

We beschikken bij Sweco over de juiste expertise en ervaring op het gebied van:

  • Landschapsarchitectuur
  • Stedenbouw
  • Vormgeving kunstwerken
  • Ontwerpmanagement

Binnen een uur van gracht naar natuur

Je woont midden in een stedelijk gebied, je werkt in het centrum van de stad en je gaat er graag op uit in de natuur voor ontspanning of sport. In veel grote steden in Europa betekent dit: veel reistijd. Neem bijvoorbeeld Londen. Dan sta je al snel anderhalf uur in een bomvolle metro om op je werk te komen. En wil je de natuur in, is de kans groot dat je heel lang in de file staat op de ringweg M25. Ook in het weekend…..Hoe is dat eigenlijk in of rondom Amsterdam?

Opdrachtgever Dion Ket, Programmamanager bij de provincie Noord-Holland, en Siemon Top, Adviseur Waterrecreatie bij Sweco vertellen er over. Lees het hier in ons online magazine waar we blik in de stad van de toekomst nemen.

Inwoners Uitgeest ontwerpen eigen duurzame en klimaatbestendige wijk

Inwoners van de wijk De Koog in Uitgeest denken actief mee bij de duurzame en klimaatbestendige herinrichting van hun woonwijk. Ingenieursadviesbureau Sweco adviseert de gemeente Uitgeest de komende drie jaar bij dit proces van ontwerp tot realisatie.

Wil je weten hoe we de inwoners betrekken bij dit project? Lees hier het nieuwsartikel en bekijk de video waar de inwoners zelf aan het woord komen.

Aan de slag met Sweco

Wil je ook jouw dromen en ideeën laten vertalen naar een ontwerp? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/gebiedsontwikkeling-570x380px.jpg

Contact