Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

  • Stedelijk gebied
  • Landelijk gebied
  • Bedrijventerreinen
  • Bodem en ondergrond

Landelijk gebied

Het Nederlandse landschap vervult van oudsher een belangrijke rol voor landbouw, natuur en re-creatie. Hoewel stedelijke en landelijke gebieden vroeger elkaars tegenpolen waren ontstaan er steeds meer raakvlakken. De experts van Sweco snappen de taal van die twee werelden. Door ze te verbinden zorgen we voor nieuwe investeerders in landelijk gebied en zorgen we voor een verdere duurzame ontwikkeling; met behoud van de unieke kwaliteiten van Nederlandse landschappen. 

ONZE EXPERTISE
Ontwerp en realisatie
Natuur
Gebiedseconomie
Proces- en projectmanagement
Ruimtelijke ordening
Agribusiness
Recreatie

INNOVATIES
Biodiversiteit eenvoudig berekenen met de Natuurpuntencalculator
Ecodynamische verlichting: goed voor de natuur
LocationCalC: duurzame keuzes bij gebiedsontwikkeling

/siteassets/ons-aanbod/gebiedsontwikkeling-570x380.jpg

Contact

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.