Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

 • Gebiedseconomie
 • Ontwerp
 • Ecologie
 • Planologie en Juridisch Advies
 • Proces-, Project- en Omgevingsmanagement

Gebiedseconomie: Grip op financiën bij het projectmanagement van gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling heb je te maken met grote budgetten, over lange periodes, soms wel meer dan 10 jaar. Je werkt met veel verschillende partijen samen, met allemaal een eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar welke partij draagt welke kosten? En op welk moment?

Wat hebben veranderende externe factoren voor impact op je begroting? Hoe zorg jij er, als projectmanager bouw of gebiedsontwikkeling voor, dat je binnen je begroting blijft, ondanks bijvoorbeeld onverwachte vertragingen? En hoe kun je duurzaam bouwen zonder dat de kosten flink omhoog gaan?

Het houden van controle op je uitgaven kan daarbij een uitdaging zijn. Sweco maakt dit beheersbaar.

Beheersbare en inzichtelijke begroting

Onze gebiedseconomen helpen je om grip te krijgen op de totale kosten, zodat je jouw budget beter kunt monitoren en beheersen. We werken samen met zowel projectontwikkelaars als gemeenten. Alle kosten berekenen we door en risico’s brengen we in kaart. Je wordt begeleid bij de onderhandelingen in de totstandkoming van de exploitatieovereenkomst. Dit geeft je overzicht en stelt je in staat om daar waar nodig bij te sturen.

Samen met jou brengen we de totale financiële consequenties in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen en vertalen dit naar strategisch advies; van de initiatief- tot en met de realisatiefase. Dit geeft je meer inzicht in de haalbaarheid en waar je kunt optimaliseren.

Als multidisciplinair adviesbureau voor gebiedsontwikkeling, werken we integraal als één team. Met de expertise van onze collega’s van bijvoorbeeld Ontwerp, Ecologie en Planologie komen we tot goed onderbouwde adviezen, zowel strategisch als fiscaal juridisch. Het wordt helder welke componenten in je exploitatiebegroting de grootste impact hebben wanneer deze wijzigen. Je krijgt meer controle op het management van de contracten en je kunt sneller anticiperen op beheersmaatregelen ten aanzien van financiële risico’s. Zo kunnen jij en jouw stakeholders makkelijker hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Onze aanpak

Vanaf de initiatief- tot en met de realisatiefase stellen we je in staat jouw totale exploitatiebegroting te sturen en waar nodig aan te passen. Hierbij maken we gebruik van een aantal slimme werkmethodieken en tools voor een totaal en precies beeld van de aanleg-, beheer- en onderhoudskosten van een gebied:

 • GREX 10 – Softwareprogramma voor het opzetten, beheren, bewaken én rapporteren van de exploitatiebegroting(en)

 • Financieel Risicomodel – Hiermee maken we een nauwkeurige multi criteria analyse en krijg je antwoord op vragen als: Hoeveel afwijkingen mogen er zijn in de begroting? Hoe groot is de kans dat de nu gemaakte berekeningen over 10 jaar nog precies kloppen?

 • LocationCalc (LCC gebied) – Ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het geeft beleidsmakers, planeconomen, ontwerpers, technici en beheerders goede inzichten om weloverwogen keuzes te kunnen maken in de eerste ontwerpfase.

In onze integrale advisering en begeleiding worden de volgende componenten meegenomen:

 • Grondexploitatie
 • Vastgoedexploitatie
 • Exploitatieplan
 • Businesscase
 • SSK-ramingen (standaard systematiek voor kostenramingen)
 • Projectsturing
 • Risicomanagement
 • Financiering
 • MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyse)

De financiële puzzel van Campus Kollum opgelost

Hoe bouw je een moderne campus van negen miljoen euro, terwijl je als gemeente geen geld hebt? Voor die uitdaging stond de gemeente Kollumerland c.a. in het noordoosten van Friesland. Dankzij een slimme financiële constructie en een sterke samenwerking tussen de betrokken partijen opent Campus Kollum in 2019 haar deuren.

Wil je weten hoe we dit voor elkaar hebben gekregen? Lees hier het interview in ons online magazine met Paul Maasbommel, wethouder gemeente Kollumerland en Marc Braaksma, Senior adviseur ruimtelijke economie bij Sweco.  

Aan de slag met Sweco

Wil jij ook meer grip op jouw projectbegroting? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/gebiedsontwikkeling-570x380px.jpg

Contact