Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

  • Gebiedseconomie
  • Ontwerp
  • Ecologie
  • Planologie en Juridisch Advies
  • Proces-, Project- en Omgevingsmanagement
  • Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond

De ondergrond bepaalt in belangrijke mate hoe de inrichting van onze leefomgeving eruit ziet. Onze specialisten op het gebied van schone en vuile bodem kijken integraal naar de ondergrond en bepalen zo wat nodig is om een ontwikkeling of functie mogelijk te maken. Onze aanpak zorgt voor beheersing van risico’s en een efficiënte uitvoering bij stedelijke (her)inrichting, aanleg van grootschalige boven- en ondergrondse infra en natuurontwikkeling.

ONZE EXPERTISE
Archeologie
Bodemonderzoek en sanering
Bodemkunde, cultuurtechniek en sport
Geotechniek
Bodembeleid
Ondergrondmanagement
Stortplaatsen
Gebiedsgerichte aanpak
Infographic bodemgebruik van de toekomst

INNOVATIES
Alle belanghebbenden aan tafel voor Terra Tactica
Intelligent pigging: kijken in niet-stalen leidingen

/siteassets/ons-aanbod/gebiedsontwikkeling-570x380.jpg

Contact

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.