Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

  • Stedelijk gebied
  • Landelijk gebied
  • Bedrijventerreinen
  • Bodem en ondergrond

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen en kantoorlocaties zijn de motor van de economie; een groot deel van de werkgelegenheid in Nederland is hier te vinden. Maar op veel terreinen is sprake van leegstand en vaak zijn ze verouderd of voldoen ze niet meer aan de huidige eisen. Onze experts bieden vakkennis en procesvaardigheden om kwalitatief hoogwaardige terreinen optimaal te laten functioneren, afgestemd op behoeften, doelgroepen en werkstijlen.

ONZE EXPERTISE
BREEAM NL
Gebiedsontwikkeling
Herstructurering en (stedelijke) herverkaveling
Ontwerp en realisatie
(Beeld)Kwaliteit en voorzieningen
Gebiedseconomie
Proces- en projectmanagement
Beheer en onderhoud
Parkmanagement

/siteassets/ons-aanbod/gebiedsontwikkeling-570x380.jpg

Contact

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.