Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

  • Stedelijk gebied
  • Landelijk gebied
  • Bedrijventerreinen
  • Bodem en ondergrond

Stedelijk gebied

‘Mensen maken de stad’, dat is de visie van Sweco. Daarmee geven we richting aan moderne gebieds-opgaven in stedelijke regio’s. De onderlinge nabijheid van mensen, bedrijven en voorzieningen biedt veel economische kansen en uitdagingen op het gebied van gebiedsinrichting. Al in de planvormingsfase voeren we het project- en procesmanagement, waardoor projecten al in een vroeg stadium haalbaar en betaalbaar zijn. Onze integrale kennis van planologie, gebiedseconomie en duurzaamheid versnelt het proces.

ONZE EXPERTISE
Project-, proces en omgevingsmanagement
Planologie
Gebiedseconomie
Stedenbouwkundig ontwerp en landschapsontwerp

INNOVATIES
De klimaatbestendige parkeerplaats
De klimaatadaptieve straat 
'Staat van je Straat' geeft inzicht in de kwaliteit van je straat
LocationCalC: duurzame keuzes bij gebiedsontwikkeling
Hittestresskaart
Droogterisicokaart

/siteassets/ons-aanbod/gebiedsontwikkeling-570x380.jpg

Contact

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.