Environmental consultancy

Wat gebeurt er in onze ondergrond? Een heleboel. Sterker nog, het wordt er de komende jaren alleen maar drukker. De energietransitie zorgt voor een toenemende vraag naar ondergrondse ruimte. Hoe kunnen we op een slimme manier geothermie realiseren of nieuwe ondergrondse infrastructuur aanleggen? En hoe houd je rekening met andere ondergrondse functies? Ook grondwaterverontreinigingen, door bijvoorbeeld poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), bedreigen de kwaliteit van ons drinkwater. Sweco helpt regie te houden over al deze ontwikkelingen. Wij adviseren over ondergrondplanologie, bodemenergie, cultuurtechniek, datamanagement en bodembescherming. Het doel is om onze bodem en ondergrond optimaal en duurzaam te gebruiken.

  • Cultuurtechniek
  • Bodemenergie
  • Datamanagement
  • Ondergrondplanologie
  • Bodembescherming

Ondergrondplanologie

Het is dringen geblazen in de Nederlandse ondergrond. Rioleringsbuizen delen de ondergrondse ruimte met heipalen en tracés voor kabels- en leidingen. En intussen beginnen nieuwe ontwikkelingen ook hun plek op te eisen. De energietransitie bijvoorbeeld, heeft tot gevolg dat de druk op ondergronds ruimtegebruik toeneemt.

Bij bouwprojecten wordt steeds meer ondergronds gebouwd. Overheden en marktpartijen moeten rekening te houden met het feit dat het een kwestie van passen en meten is in de bodem. Maar hoe pak je dat aan en welke keuzes maak je? Onze experts op het gebied van bodem en ondergrond helpen om regie te houden en vooruit te kijken. Ze wegen in samenwerking met klanten belangen af, geven inzicht in de mogelijkheden en obstakels. Ook helpen zij bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Het resultaat? Optimaal gebruik maken van de ondergrond en vermindering van faalkosten bij projecten.

3 tools voor aanpak van de ondergrond

Hoe richt je de ondergrondse ruimte succesvol in? Het begint bij het creëren van inzicht en overzicht. Bij Sweco gebruiken we hiervoor diverse tools. Daarmee bekijken we de huidige en toekomstige situatie in de ondergrond. We maken inzichtelijk welke visies, belangen en randvoorwaarden er gelden op basis van matrix-systematiek. Daarmee kun je de (toekomstige) functies van de ondergrond vastleggen in een bestemmingsplan. Deze systematiek is al bij diverse klanten succesvol toegepast.

Terra Tactica

Daarnaast zetten we de tool Terra Tactica in, een interactieve serious game die alle belangen in de ondergrond in kaart brengt. Ook laat zien het zien wat het effect van een ingreep is. Terra Tactica maakt het mogelijk om samen oplossingen te vinden en ontwikkelingen in de ondergrond op een veilige en duurzame manier te realiseren. We hebben Terra Tactica onder andere toegepast bij de gemeente Eindhoven.

Quickscan

Het inzetten van de quickscan voor de ondergrond is een derde manier om de bestemming van de ondergrond te bepalen. Met deze quickscan kunnen we achterhalen welke risico’s er kleven aan de keuzes die je maakt en hoe groot die zijn. Bouw je bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage dan zou dat invloed kunnen hebben op een nabijgelegen installatie voor warmte-koudeopslag of riolering. De quickscan maakt dat duidelijk.

Tracé-planner

Met een tracé-planner leggen we vast wat de beste route is voor nieuwe ondergrondse infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet. We kijken op welke manier je de minste kans op clashes hebt en dat maken we inzichtelijk met een 3D-visualisatie. Het is ook mogelijk om de virtuele omgeving en eventuele clashrisico’s te bekijken met een VR-bril.

Aan de slag met Sweco

Wil je weten wat Sweco kan betekenen bij jouw project rondom ondergrondplanologie? Neem dan contact op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/bodem-en-ondergrond-570x380px.jpg

  • Wesley
    van Breda
    Afdelingshoofd Environmental consultancy