Environmental consultancy

Wat gebeurt er in onze ondergrond? Een heleboel. Sterker nog, het wordt er de komende jaren alleen maar drukker. De energietransitie zorgt voor een toenemende vraag naar ondergrondse ruimte. Hoe kunnen we op een slimme manier geothermie realiseren of nieuwe ondergrondse infrastructuur aanleggen? En hoe houd je rekening met andere ondergrondse functies? Ook grondwaterverontreinigingen, door bijvoorbeeld poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), bedreigen de kwaliteit van ons drinkwater. Sweco helpt regie te houden over al deze ontwikkelingen. Wij adviseren over ondergrondplanologie, bodemenergie, cultuurtechniek, datamanagement en bodembescherming. Het doel is om onze bodem en ondergrond optimaal en duurzaam te gebruiken.

  • Cultuurtechniek
  • Bodemenergie
  • Datamanagement
  • Ondergrondplanologie
  • Bodembescherming

Datamanagement

Het verzamelen, beheren en interpreteren van data speelt een steeds belangrijker rol bij bodemonderzoek. Maar hoe doe je dat en hoe krijg je grip op al die data? Datamanagement is een van Sweco’s expertises. Wij helpen je om op basis van data inzicht te krijgen in de bodemvraagstukken die spelen bij projecten in jouw organisatie. Op basis van die data kun je betere besluiten nemen.

Onze aanpak: strategisch zoeken in databases

Voordat de schep de grond in gaat, is het belangrijk om alle beschikbare data over de bodem te verzamelen. In de meeste gevallen heb je die niet met één druk op de knop boven tafel. Meestal moet je die gegevens uit allerlei verschillende (openbare) databases ophalen. En dat is niet eenvoudig. Bij Sweco hebben wij dataspecialisten in huis die goed de weg weten binnen dit specialistische vakgebied. We verzamelen data via uiteenlopende databases en halen de gegevens op die voor het specifieke vraagstuk relevant zijn. Met onze geautomatiseerde programma’s boeken we snel, nauwkeurig en tegen relatief lage kosten zoekresultaat. Het levert je een compleet digitaal beeld van de bodem op.

De volgende stap: data interpreteren

Bodemdata zijn vaak lastig te interpreteren als het je specialisme niet is. Onze bodemexperts vertalen de abstracte gegevens naar heldere rapportages. Waar nodig worden kaarten, grafieken en tabellen toegevoegd. De antwoorden op de bodemvragen rondom jouw project vind je terug in een goed leesbaar document. Daarnaast is het mogelijk om bodemdata door Sweco te laten monitoren en vastleggen in databases. We kunnen je daarbij ook adviseren hoe je data het beste kunt structureren en beheren. Op die manier verhoog je de gebruiksvriendelijkheid en maakt de database het nog gemakkelijker om projecten binnen de organisatie te ondersteunen.

Tot slot kunnen wij bodemdata in een 3D-model gieten. Onze zeer realistische 3D-modellen spreken tot de verbeelding en laten goed zien wat er speelt in de ondergrond. Het is zelf mogelijk om de ondergrond in een virtuele omgeving te bekijken. Alsof je er zelf doorheen loopt dus. Toekomstige problemen vallen hierdoor sneller op en kunnen zo eerder worden opgelost.

Bodemdata Oosterweeltunnel Antwerpen inzichtelijk

De projectdirectie van project Oosterweeltunnel Antwerpen wilde inzicht krijgen in de kabels en leidingen in het gebied. Sweco schreef een programma dat de informatie over kabels en leidingen verzamelde, corrigeerde en vereenvoudigde. We ontwikkelden ook een 3D-model dat de complete haven van Antwerpen tot leven bracht. De projectdirectie van dit miljoenenproject kreeg hiermee inzicht in de ondergrondse infrastructuur waar mogelijk problemen konden ontstaan. Door het gebruik van onze geavanceerde software slaagden we er bovendien in duizenden uren handmatig werk te besparen.

Aan de slag met Sweco

Wil je weten wat datamanagement voor jouw projecten kan betekenen? Neem dan contact op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/bodem-en-ondergrond-570x380px.jpg

  • Wesley
    van Breda
    Afdelingshoofd Environmental consultancy