Environmental consultancy

Wat gebeurt er in onze ondergrond? Een heleboel. Sterker nog, het wordt er de komende jaren alleen maar drukker. De energietransitie zorgt voor een toenemende vraag naar ondergrondse ruimte. Hoe kunnen we op een slimme manier geothermie realiseren of nieuwe ondergrondse infrastructuur aanleggen? En hoe houd je rekening met andere ondergrondse functies? Ook grondwaterverontreinigingen, door bijvoorbeeld poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), bedreigen de kwaliteit van ons drinkwater. Sweco helpt regie te houden over al deze ontwikkelingen. Wij adviseren over ondergrondplanologie, bodemenergie, cultuurtechniek, datamanagement en bodembescherming. Het doel is om onze bodem en ondergrond optimaal en duurzaam te gebruiken.

  • Cultuurtechniek
  • Bodemenergie
  • Datamanagement
  • Ondergrondplanologie
  • Bodembescherming

Cultuurtechniek

Inzicht in bodem en ondergrond is het halve werk bij nieuwe ontwikkelingen. Of het nu gaat om het bouwen van een woonwijk of het aanleggen van kabelsystemen in agrarische percelen. Wat is de staat van de bodem en hoe maak je die geschikt voor de beoogde functie? Onmisbare informatie voordat je bovengronds aan de slag kunt gaan. Als je goed in kaart weet te brengen hoe de bodem in elkaar zit, maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die er zijn.

Bodemdaling en verdroging

We hebben in Nederland te maken met bodemdaling en verdroging, veroorzaakt door onder andere klimaatverandering. En dat heeft gevolgen voor onze omgeving, zoals verzakking van gebouwen. Bodemdaling heeft daarom Sweco’s volle aandacht. We zetten onze expertise in bij het uitvoeren van bodem- en cultuurtechnisch onderzoek. Ook geven wij graag advies over slim en duurzaam gebruik van de ondergrond. Samen maken we de bodem en ondergrond optimaal geschikt voor een bouwproject of nieuwe ontwikkeling.

Onze aanpak: bodemonderzoek en maatregelenpakket

Hoe kunnen we de negatieve effecten van bodemdaling tegengaan? Hoe spelen we in op de risico’s van bodemdaling en klimaatverandering? Deze problematiek vraagt om specialistische kennis. We beginnen met uitgebreid bodemonderzoek, om de bodem in kaart te brengen. Op basis van dit onderzoek kunnen we conclusies trekken over de samenstelling, kwaliteit en belastbaarheid. Op basis van het onderzoek geven we advies over technische oplossingen en ontwikkelingsmogelijkheden om de bodem te optimaliseren en geschikt te maken voor het nieuwe ontwikkelingen of bodembehoud. Ons doel is om nauw samen te werken met alle betrokken partijen. Samen maken we werk van een toekomstbestendige bodem.

Aan de slag met Sweco

Wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen op het gebied van cultuurtechniek? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/bodem-en-ondergrond-570x380px.jpg

  • Wesley
    van Breda
    Afdelingshoofd Environmental consultancy