Environmental consultancy

Wat gebeurt er in onze ondergrond? Een heleboel. Sterker nog, het wordt er de komende jaren alleen maar drukker. De energietransitie zorgt voor een toenemende vraag naar ondergrondse ruimte. Hoe kunnen we op een slimme manier geothermie realiseren of nieuwe ondergrondse infrastructuur aanleggen? En hoe houd je rekening met andere ondergrondse functies? Ook grondwaterverontreinigingen, door bijvoorbeeld poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), bedreigen de kwaliteit van ons drinkwater. Sweco helpt regie te houden over al deze ontwikkelingen. Wij adviseren over ondergrondplanologie, bodemenergie, cultuurtechniek, datamanagement en bodembescherming. Het doel is om onze bodem en ondergrond optimaal en duurzaam te gebruiken.

  • Cultuurtechniek
  • Bodemenergie
  • Datamanagement
  • Ondergrondplanologie
  • Bodembescherming

Bodembescherming

In Nederland produceren we jaarlijks zo’n zestig miljoen ton afval. Het merendeel wordt gerecycled of verwerkt in verbrandingsovens. Maar er blijft altijd afval over dat daarvoor niet geschikt is. Dit afval belandt uiteindelijk op een stortplaats. Sweco geeft daarom advies over ontwerp, realisatie en beheer van deze stortplaatsen. Bovendien kun je deze stortplaatsen meestal een extra bestemming geven, om ze financieel interessanter te maken.

Toekomstbestendige stortplaatsen: duurzaam en rendabel

Stortplaatsen vormen de laatste schakel in de afvalketen. Het is belangrijk om deze stortplaatsen zo in te richten dat het afval nu en in de toekomst geen milieuschade oplevert. Daarom moet de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Bovendien is het belangrijk dat de stortplaats over een zo goed mogelijke onder- en bovenafdichting beschikt om te voorkomen dat schadelijke emissies vrijkomen in bodem, water en/of lucht. In de praktijk blijkt het vaak lastig om een duurzaam ontwerp te maken, dat tegelijkertijd financieel zo voordelig mogelijk is. Sweco kan daarbij helpen. Wij hebben al ruim 50 jaar ervaring met het ontwerpen en realiseren van stortplaatsen.

Onze aanpak

Hoe kun je een stortplaats het beste afdichten? Wat zijn de mogelijkheden voor het uitbreiden van bestaande stortplaatsen? Wij geven advies bij dit soort vraagstukken. Ook bieden wij ondersteuning als je de kwaliteit van bodem en grondwater wilt monitoren. Bij Sweco hebben we alle expertise in huis om zelf dit soort kwaliteitsonderzoeken uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk om bij de inrichting van de stortplaats de kosten zo laag mogelijk te houden. Hoe pak je dat aan? Wij zetten onze expertises graag in om een zo efficiënt mogelijke inrichting te realiseren. Het resultaat is een stortplaats die aan alle wet- en regelgeving voldoet en kostenvoordelig is gerealiseerd. Als beheerder van de stortplaats ben je zelf in staat om controle te houden over de milieuhygiënische kwaliteit.

Nieuwe bestemming voor stortplaatsen

Als een stortplaats eenmaal vol en gesloten is, is het belangrijk om de nazorg goed aan te pakken. De milieuhygiënische kwaliteit moet uiteraard goed in de gaten worden gehouden. Maar een voormalige stortplaats kan ook geld opleveren. Het zou zomaar een plek kunnen zijn die geschikt is voor recreatie. Ook kan het een plek zijn waar je met een zonnepark duurzame energie kan exploiteren. Welke bestemming geschikt is, verschilt per stortplaats. We doen onderzoek naar de mogelijkheden, zetten alle opties met bijbehorende kosten en baten op een rij. Als de keus eenmaal is gemaakt begeleiden we je bij het volledige traject om de stortplaats rendabel te beheren.

Aan de slag met Sweco

Wil je weten hoe Sweco kan helpen bij het realiseren, beheren en herbestemmen van een stortplaats? Neem dan contact op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/bodem-en-ondergrond-570x380px.jpg

  • Wesley
    van Breda
    Afdelingshoofd Environmental consultancy