Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Warmtenetten
  • verduurzamen van vastgoed
  • Duurzame energie-opwekkers
  • Financiering en ESCO's
  • Zonneparken en windturbines

Energiebesparing

Van kortetermijnactie naar langetermijnoplossing

Hoe krijg je eigenaren van miljoenen woningen en duizenden gebouwen zover om te verduurzamen en van gas over te stappen naar duurzame energie? De landelijke overheid stimuleert de energietransitie vooral met wetgeving en subsidies. Allerlei regels zijn in het leven geroepen om CO2-reductie binnen het vastgoed te realiseren. Eigenaren zijn verplicht om op korte termijn maatregelen te treffen.

Wetgeving

Bij Sweco hebben we alle kennis in huis om oplossingen te vinden waarmee je aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Liever maken we vastgoedeigenaren ervan bewust dat plannen voor de lange termijn nog interessanter zijn. Daarmee benut je de kansen om toekomstbestendig te worden optimaal. Met een integraal plan voor het verduurzamen van vastgoed, pak je meteen andere thema’s aan: klimaatadaptatie, circulariteit en een gezond binnenklimaat.

Langetermijnplan voor verduurzaming

Laat je niet verrassen door nieuwe wetgeving, maar kies voor een langetermijnplan waarin de kortetermijnacties automatisch een plek krijgen. Dat is onze boodschap. Met een integraal plan anticipeer je op toekomstige ontwikkelingen. In samenwerking met elkaar en alle andere benodigde expertise die wij bij Sweco in huis hebben, maken we werk van verduurzamingsambities.

Als het op verduurzaming aankomt, spelen er veel vragen bij vastgoedeigenaren, woningcorporaties en andere organisaties. Er zijn technische vragen, maar ook dilemma’s rondom het creëren van draagvlak en financiering. Voor al die vraagstukken bieden wij oplossingen.

Van ambitie naar plan

Bij verduurzaming van vastgoed of van een vastgoedportefeuille beginnen we met het gezamenlijk verkennen van de ambities. Naast de wettelijke verplichtingen hebben de meeste organisaties ook hun eigen ambities. Hoe maak je die waar? Welke gebouwen kun je het beste als eerst aanpakken? Er zijn bijvoorbeeld gebouwen waar de huidige energievoorziening het einde van de levensduur bereikt. Daar sla je twee vliegen in één klap.

Een belangrijke factor voor een succesvolle verduurzaming is draagvlak. Ook dat proces begeleiden wij. Met technische kennis en inzicht in financiële voordelen nemen we gebouweigenaren en andere belanghebbenden mee in de plannen. Zo creëren we draagvlak en enthousiasme.

Verduurzamen is maatwerk

Het verduurzamen van vastgoed is maatwerk. Bij elke situatie past een unieke oplossing en plan van aanpak. Gaat het om een losstaand gebouw, of maak je verduurzamingsplannen voor een vastgoedportfolio? Welke gebouwen ga je verduurzamen en welke schrijf je af? Welke materialen kun je in dat laatste geval hergebruiken? Hoe kun je in een gebouw energiestromen managen om energie te besparen? Via welke financieringsconstructie ga je de verduurzamingplannen betalen? En hoe zorg je dat iedereen profiteert van de financiële voordelen die duurzame energie met zich meebrengen?

Deze vragen werden gesteld bij meer dan tweehonderd gebouwen. Op basis daarvan hebben we een gevalideerde methodiek ontwikkeld om verduurzamingsprojecten aan te pakken. De methodiek helpt om stap voor stap belangrijke keuzes te maken en om alle benodigde kennis op het juiste moment in te zetten.

‘Nu’ verduurzamen betekent veel kosten besparen en een belangrijke bijdrage doen aan het klimaat. Je bouwt aan toekomstbestendig vastgoed dat zijn waarde nu én in 2050 behoudt.

Aan de slag met Sweco

Wil je meer weten over het verduurzamen van vastgoed? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg