Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Warmtenetten
  • verduurzamen van vastgoed
  • Duurzame energie-opwekkers
  • Financiering en ESCO's
  • Zonneparken en windturbines

Zonneparken en windturbines

Duurzaam opgewekte energie met een hoog rendement

Met gemiddeld 1500 zonuren kunnen we tientallen terrawatturen stroom opwekken. Ook kunnen we in Nederland rekenen op voldoende windkracht. Zon en de wind leveren daardoor een belangrijke bijdrage om de doelstelling voor 2030 te behalen. In dat jaar moeten we 49 procent minder CO2 uitstoten ten op zichte van 1990. En daar komt uit voort dat in 2030 35 terrawattuur stroom per jaar opgewekt moet worden met zon en wind. Nu is dat nog slechts 2 à 3 terrawattuur.

Het is nu aan bedrijven en overheden om zon en wind om te zetten in energie die op elk moment beschikbaar is. En dat is een grote opgave. Hoe pak je dat aan? Sweco heeft alle kennis en expertise om de mogelijkheden voor zonne- en windenergie in kaart te brengen. Daarbij geven wij advies om een idee of visie om te zetten naar een realistisch en betaalbaar plan en helpen bij de realisatie van het plan.

Efficiënte opwek via zonneparken

Er ontstaan in Nederland steeds meer nieuwe energiefabrieken. Zonneparken zijn daar een voorbeeld van. Complete woonwijken en bedrijventerreinen kunnen zij voorzien van stroom. Voor het opwekken van 35 terrawattuur is 350.000 hectare aan PV-panelen nodig. Met enkel zonnepanelen op daken ben je er dus nog lang niet. Tegelijkertijd zijn er in Nederland vele locaties die geschikt zouden zijn voor een zonnepark. En dat biedt kansen voor ontwikkelaars, gemeentes en woningcorporaties. Zonneparken dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Daarnaast is het financieel aantrekkelijk om te investeren in een zonnepark of windturbine.

Windturbines bouwen

Windenergie kan voor Nederland veel betekenen in de energietransitie. Bij gemiddelde windsnelheden wekt een windturbine op land jaarlijks evenveel stroom op als een zonnepark van ruim 10 hectare. Waar ga je de windturbine plaatsen? Wat is de impact op de natuur? Is de ondergrond geschikt om zwaar materiaal op te zetten? En aan welke eisen moet de funderingstechniek voldoen om een zware windmolen in de grond te houden? Naast de technische voorbereidingen, pakken we het financieringsvraagstuk, het vergunningentraject en de aanvraag van subsidies aan. Ook stakeholdermanagement en het creëren van draagvlak is van groot belang. Je wilt dat immers dat alle belanghebbenden en omwonenden achter de plannen staan.

Energiepark met zon en wind

De leveringszekerheid en het rendement op investeringen kun je vergroten door een windmolen- met zonnepark te combineren. Op bewolkte herfstdagen wek je er windenergie op. En is het zomers windstil, dan levert het park zonne-energie. Het energiepark levert dus structureel stroom op. Ontstaat er een overschot aan opgewekte energie, dan maakt software het mogelijk om een van de opwekkers automatisch uit te schakelen. Doordat het net op die manier minder wordt belast, worden ook maatschappelijke kosten beperkt.

Van realisatie tot prestatie

Sweco begeleidt organisaties van begin tot eind bij de realisatie van zonne- en windenergie. Heb je de locatie nog niet gevonden? Dan zoeken we samen naar een geschikte plek. Vervolgens helpen we bij het verkrijgen van vergunningen en subsidies. Verder kunnen wij mogelijke financieringsconstructies in kaart brengen en voor u organiseren. Daarna volgt de realisatie van het zonnepark of de windturbines. Daar komt veel bij kijken. Denk aan het selecteren van de juiste partijen voor de bouw van het park. Maar ook het organiseren van bewonersavonden, om draagvlak bij omwonenden te creëren. Is het zonnepark eenmaal in bedrijf, dan wil je natuurlijk weten of het zonnepark optimaal functioneert. De energieprestaties kunnen wij voorspellen en monitoren.

Zon op complexe daken

Heel wat openbare gebouwen hebben daken waarop je niet zomaar zonnepanelen neerlegt. Het dak is niet stabiel genoeg voor het dragen van zonnepanelen. Of er zijn andere technische obstakels, zoals vrijkomend koperslijpsel bij spoorweggebouwen. Voor deze complexere situaties bieden wij slimme oplossingen. We onderzoeken hoe je hier toch duurzame energie kunt opwekken.

Technical Due Diligence

Je wilt als ontwikkelaar zelf investeren in zonnepanelen en stapt daarvoor naar een geldverstrekker. Voor alle partijen is het belangrijk om zeker te weten dat je een goede investering doet. Als onafhankelijke partij beoordelen we de kwaliteit van het project. De vraag of de investeringen opwegen tegen het rendement op de lange termijn kunnen wij beantwoorden. Hiervoor voeren we een Yield Prediction Calculation uit. We beoordelen de technische plannen (Design Verification) en na de aanleg van de zonnepanelen controleren we of ze ook daadwerkelijk zo zijn uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek wordt samengevat in een Technical Due Diligence (TDD).

Alle expertises verbinden

We hebben bij Sweco een breed spectrum aan expertises in huis. Een technisch goed project wordt pas echt succesvol als je ook weet hoe je het slim kunt financieren. Alle stakeholders moeten achter de plannen staan en omwonenden wil je tevreden stellen. Is het project eenmaal gerealiseerd, dan is het belangrijk dat het de beloftes waarmaakt. Alle kennis en expertise die nodig is om een project tot een goed einde te brengen, hebben wij in huis en weten wij met elkaar te verbinden.

Aan de slag met Sweco

Wil je meer weten over de kansen en mogelijkheden die zonne- en windenergie met zich meebrengen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

 

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg