Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Biobased economy
  • Energiebesparing
  • Energieopwekking en energie-infrastructuur
  • ESCo’s
  • Opwekking duurzame energie
  • Windenergie op zee

Windenergie op zee

De Nederlandse overheid wil dat in 2020 een significant deel van onze energie duurzaam opgewekt wordt. Om die doelstelling te behalen is windenergie in ons land van cruciaal belang. Projecten op het gebied van offshore windenergie spelen daarbij een belangrijke rol. Onze experts weten wat er nodig is om complexe projecten op het gebied van offshore windenergie tot een succes te maken.

ONZE EXPERTISE
Strategisch advies
Locatieselectie
Financiële en technische haalbaarheid
Milieueffectrapportages
Ontwerp en engineering
Multidisciplinair projectmanagement

/siteassets/ons-aanbod/windmolens-hernieuwbare-energie-570x380px.jpg

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.