Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Biobased economy
  • Energiebesparing
  • Energieopwekking en energie-infrastructuur
  • ESCo’s
  • Opwekking duurzame energie
  • Windenergie op zee

Opwekking duurzame energie

We worden geconfronteerd met de gevolgen van het schaarser worden van fossiele energie. Voor de continuïteit van welvaart en economische groei is de samenleving daarom beter af met duurzame ener-gie. Dat vraagt om een nieuwe benadering voor opwekking, distributie en gebruik van energie. De experts van Sweco werken aan verduurzaming en kostenbesparing van de energievoorziening en aan oplossingen die ervoor zorgen dat onze energievoorziening toekomstbestendig is.

ONZE EXPERTISE
Duurzame energieconcepten
Duurzame energieopwekking
Duurzame gebouwen
Windenergie, zonne-energie, geothermie (aardwarmte), biomassa, warmte-koudeopslag

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg