Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Warmtenetten
  • verduurzamen van vastgoed
  • Duurzame energie-opwekkers
  • Financiering en ESCO's
  • Zonneparken en windturbines

ESCo’s

Slimme constructies om de energietransitie betaalbaar te maken

De noodzaak om over te stappen op duurzame energie wordt steeds sterker. Overheid en stakeholders verwachten dat bedrijven werk maken van de energietransitie. Maar hoe ga je dat betalen?

Energietransitie is maatwerk

De energietransitie lijkt een kostbare en ingewikkelde zaak. Waar gas altijd en overal kon, is de overstap op duurzame energie maatwerk. Elke situatie is anders. En elke organisatie, gemeente of provincie heeft zijn eigen ambitie. Voor de een staat energieneutraal vanuit klimaatoogpunt op één. De ander wordt door wetgeving gedreven. Weer een ander wil weten op welke manier de verduurzaming iedereen financieel voordeel oplevert.

Financiële mogelijkheden verduurzaming

Een technische oplossing staat niet op zichzelf. Een verduurzamingsproject wordt pas echt succesvol in combinatie met een slimme financieringsconstructie. Als die goed in elkaar zit, biedt dat zekerheid en vertrouwen. Bovendien maakt een financieringsconstructie verduurzamen in elke situatie mogelijk. Pak je het slim aan dan levert het voor alle partijen financieel voordeel op. Sweco kan daarbij helpen. Naast techneuten, hebben we economen en contractspecialisten in dienst die hun expertises met elkaar verbinden.

Elke verduurzaming is anders

Hoe ver wil je gaan in de verduurzaming? Ga je zelf investeren of besteed je de verduurzaming uit aan een Energy Service Company (ESCo). Wat doe je als je huurder bent van een pand? En wat zijn de mogelijkheden als vastgoedeigenaar die wel investeert, maar niet profiteert van de lagere energiekosten? Voor elke situatie is er een financieringsconstructie, die elke partij voordeel oplevert.
Sweco begeleidt de verduurzaming van organisaties van ontwikkelfase, naar realisatiefase tot exploitatiefase. We stellen een businesscase op met meerdere scenario’s. Dat geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden met bijbehorende kosten, baten en risico’s.

De ESCo investeert

Het verduurzamen van vastgoed kost naast geld ook tijd. Tijd die je als organisatie soms liever blijft besteden aan je core business. In veel gevallen biedt een Energy Service Company (ESCo) uitkomst. In dat geval vormt een aparte BV een schakel tussen de organisatie en het te verduurzamen vastgoed. Na de ontwikkeling en realisatie van de verduurzaming gaat deze ESCo de duurzame energie ook exploiteren.

Uiteraard wil je er als organisatie zeker van zijn dat de ESCo redelijke tarieven vraagt en eerlijke voorwaarden stelt aan de eindgebruikers. Sweco heeft de kennis en ervaring in het oprichten van deze ESCo’s. We zoeken geschikte partijen, begeleiden de oprichting van de ESCo, maken afspraken en houden in de gaten of deze afspraken worden nageleefd. Doel is dat alle partijen voordeel behalen uit deze constructie. We ontzorgen de gebouweigenaar, de gebruikers besparen op hun energiekosten en de ESCo haalt rendement uit zijn investeringen.

Een goede financieringsconstructie kan ook een split incentive oplossen. Zo wordt verduurzamen toch interessant voor de vastgoedeigenaar die investeert, maar niet direct profiteert van de lagere energierekening.

Waarom nu beginnen?

Het behalen van de Europese doelstellingen voor CO2-reductie komt met rasse schreden dichterbij. In Nederland wordt bovendien de gaskraan steeds verder dichtgedraaid. Fossiele brandstoffen zullen steeds kostbaarder worden. Overstappen op duurzame energie is onvermijdelijk en levert bovenal op de lange termijn veel voordelen op. Voor het klimaat, welzijn van mensen én de portemonnee.

Nu op de juiste manier investeren, betekent de vruchten plukken op de lange termijn. Sweco helpt om dat op de best mogelijke manier te doen. Van het toepassen van technieken, het realiseren van slimme financieringsconstructies en het creëren van draagvlak. De samenhang die wij kunnen bieden heeft als resultaat een energietransitie waar je elke dag blijer van wordt.

Aan de slag met Sweco

Wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen om de energietransitie betaalbaar te maken? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg