Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Biobased economy
  • Energiebesparing
  • Energieopwekking en energie-infrastructuur
  • ESCo’s
  • Opwekking duurzame energie
  • Windenergie op zee

Energieopwekking en energie-infrastructuur

Door de groeiende wereldeconomie en onze welvaartsgroei neemt de vraag naar energie toe. Maar fossiele energiebronnen raken uitgeput en onze bestaande energie-infrastructuur raakt verouderd en schiet te kort. Daarom dienen energieopwekking en energie-infrastructuur verduurzaamd en geoptimaliseerd te worden. Onze experts hebben kennis op het gebied van duurzame en conventionele energie en geven advies over energieopwekking, energietransport en energie-infrastructuur.

ONZE EXPERTISE
Duurzame energieconcepten
Energietechnieken
Intelligente distributienetten
Duurzame energieopwekking
Windenergie, zonne-energie, geothermie (aardwarmte), biomassa
Energieopslag, warmte-koudeopslag

/siteassets/ons-aanbod/windmolens-hernieuwbare-energie-570x380px.jpg

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.