Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Biobased economy
  • Energiebesparing
  • Energieopwekking en energie-infrastructuur
  • ESCo’s
  • Opwekking duurzame energie
  • Windenergie op zee

Energiebesparing

Energie is een schaars goed. We willen graag verduurzamen maar ook de energielasten terugbrengen. Om de kosten omlaag te brengen is effectieve energiebesparing nodig. Onze experts adviseren en ondersteunen je bij het realiseren van energiebesparing voor gebouwen en installaties. Met als doel een zo efficiënt mogelijk verbruik van energie en een vermindering van energiekosten en milieubelasting.

ONZE EXPERTISE
Energiemonitoring
Energiemanagement
Onderzoek energiereductie
Realisatiebegeleiding energiebesparing

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg