Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Biobased economy
  • Energiebesparing
  • Energieopwekking en energie-infrastructuur
  • ESCo’s
  • Opwekking duurzame energie
  • Windenergie op zee

ESCo’s

Energievoorzieningen bieden legio mogelijkheden tot besparing en verduurzaming. Steeds vaker helpen Energy Service Companies (ESCo’s) partijen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van besparingen, investeringen en risico’s. Onze experts ondersteunen je om ESCo’s zo goed mogelijk in te zetten. Indien gewenst zorgen we voor realisatie en exploitatie van het nieuwe systeem op basis van prestatieafspraken.

ONZE EXPERTISE
Advies haalbaarheid en meest passende ESCo-vorm
Performance contracting Energie Services
Financiering technische maatregelen
Aanbesteding optimalisaties in ESCo of prestatievorm

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg