Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Warmtenetten
  • verduurzamen van vastgoed
  • Duurzame energie-opwekkers
  • Financiering en ESCO's
  • Zonneparken en windturbines

Energieopwekking en energie-infrastructuur

Toekomstbestendige warmtebronnen die steeds meer opleveren

Onze vraag naar energie is sinds de ontdekking van aardgas nog nooit zo eenvoudig beantwoord. In tegenstelling tot kolen, hout en turf, was het schoon en gemakkelijk in gebruik. In no time werden overal gasleidingen in de grond gelegd. Zo werd aardgas betaalbaar en beschikbaar voor iedereen. Een verrijking voor Nederland. Maar aardgas bleek ook een keerzijde te hebben.

Einde aardgas

We weten inmiddels dat het winnen en verbranden van aardgas grote impact heeft op het klimaat en de maatschappij. Daarom willen we overstappen op nieuwe energiebronnen. Vrij van CO2-uitstoot, maar wel net zo betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel als gas. Dat het kan, weten we bij Sweco. De meest uiteenlopende organisaties – van gemeentes tot vastgoedeigenaren – hebben al werk gemaakt van de energietransitie. Een rechttoe rechtaan oplossing, zoals bij gas mogelijk was, is er alleen niet. De beste oplossing om over te stappen op duurzame energie is in elke situatie anders.

Energie voor een warmtenet

Warmtenetten hebben de toekomst voor de distributie van energie. Hoe je die gaat voeden hangt mede af van de omgeving. Is er restwarmte beschikbaar uit naastgelegen industrie? Kun je warmte opwekken met biomassa, of is aquathermie de oplossing? In dat geval gebruik je de warmte uit oppervlaktewater, maar ook afvalwater uit de rioolwaterzuivering kan geschikt zijn. Zelfs zon- en windenergie kunnen een rol spelen bij het warmtenet, afhankelijk van de geografische ligging. De eerste energieneutrale warmtenetten zijn in wording.

WKO-systeem

Ook WarmteKoudeOpslag (WKO) is een belangrijke techniek in het opwekken van energie. Met een WKO-systeem sla je warmte en koude diep in de bodem op. In koudere maanden onttrek je de warmte uit ondergrondse waterbellen. Een warmtepomp verwarmt op efficiënte wijze het water verder tot de gewenste temperatuur. In de zomer koel je de gebouwen met de opgeslagen koude uit de wintermaanden. Groene stroom heb je ook nodig om de systemen aan te sturen. Geen energietransitie zonder zon en wind dus.

Beste oplossing voor energietransitie

Het is duidelijk dat vele technische mogelijkheden kunnen leiden naar een succesvolle energietransitie. Maar voor welke mogelijkheid of combinatie van mogelijkheden kies je? Dat is een complexe vraag. De energietransitie is maatwerk en kun je meestal niet in je eentje oplossen. Sweco heeft alle kennis en expertise over energieopwekking, -distributie, en -management in huis. Ook betrekken we andere afdelingen bij de energietransitie. Bodem en ondergrond, gebiedsontwikkeling en afvalwatertechnologie zijn voorbeelden van expertises die vaak noodzakelijk zijn. We delen ook internationale kennis uit bijvoorbeeld de Scandinavische landen en Duitsland. Het verbinden van al die kennis en expertise zorgt voor de meest rendabele en efficiënte oplossing.

Zekerheid over duurzame energie

Het aardgastijdperk is grotendeels eindig. Daarvoor moet iets nieuws in de plaats komen. Wanneer je aan de slag gaat met de energietransitie wil je zeker weten dat je het goede doet. En soms slaat dan de twijfel toe. Wordt windenergie straks niet ingehaald door waterstof? Verdien ik mijn investeringen wel terug? Wordt een woning of gebouw in de winter nog wel warm? Krijg ik bewoners en stakeholders wel mee in de plannen?

Als ontwikkelaar, vastgoedeigenaar of organisatie wil je duidelijk en zekerheid. Die geven wij door het schetsen van meerdere scenario’s en oog op de toekomst. Eerst verkennen we samen de behoeftes die er zijn. Ook de eigenschappen van gebouwen, woningen en de omgeving brengen we in kaart. Daaruit volgen verschillende verduurzamingsconcepten met technieken die het beste passen bij een situatie. Zo’n concept draait om veel meer dan alleen techniek. Ook de kosten en baten worden helder op een parametrische wijze, zodat duidelijk is welk effect de schaalgrootte heeft op de verduurzamingsplannen. Het creëren van draagvlak is een belangrijk onderdeel van de plannen. Daarbij draait veel om vertrouwen.

Beloftes waarmaken

We geven advies over de exploitatie van energie en kunnen na implementatie de energieprestaties monitoren. Draait het op de meest efficiënte wijze en maakt de energietransitie de beloftes waar?
Aardgas was betaalbaar, robuust en comfortabel. Maar langzaam verdwijnen die eigenschappen naar de achtergrond. De gaskraan wordt steeds verder dichtgedraaid en nieuwe technieken maken een inhaalslag. Sweco helpt met een oplossing op maat waar je nu en in de toekomst geen spijt van krijgt.

Aan de slag met Sweco

Wil je meer weten over energiebronnen die warmte kunnen opwekken? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg