Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Biobased economy
  • Energiebesparing
  • Energieopwekking en energie-infrastructuur
  • ESCo’s
  • Opwekking duurzame energie
  • Windenergie op zee

Biobased economy

Onze economie maakt veel gebruik van fossiele grondstoffen als olie en gas. Maar deze grondstoffen raken uitgeput. Om ook voor de generaties na ons een leefbare aarde na te laten zoeken we naar alternatieven die milieuvriendelijker zijn; van fossilbased naar biobased. Onze experts adviseren je over de technische toepassingen van klimaatneutrale materialen en over het duurzaam inrichten van onze samenleving.

ONZE EXPERTISE
Duurzame energie
Duurzame gebouwen
Biomassamaterialen

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg