Energie

Energie is de motor in onze maatschappij. Een dag zonder warmte of elektriciteit is onvoorstelbaar. Daarnaast is er wereldwijd een transitie naar duurzame energie gaande. Het is daarom belangrijk dat de productie, de distributie en het efficiënt gebruik van energie goed geregeld zijn. Onze experts adviseren je over de hele energieketen en leveren oplossingen die ervoor zorgen dat energie toekomstbestendig, betrouwbaar en in voldoende mate beschikbaar is.

  • Warmtenetten
  • verduurzamen van vastgoed
  • Duurzame energie-opwekkers
  • Financiering en ESCO's
  • Zonneparken en windturbines

Warmtenetten

Duurzame energie van bron naar gebruiker

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, moeten in 2030 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens zijn aangesloten op een warmtenet. Eind 2019 stond de teller op 400.000. Er ligt dus een grote opgave voor de komende 10 jaar. Warmtenetten vormen een belangrijk onderdeel van de oplossing om Nederland van het aardgas te halen en de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) sterk te verminderen. Daar maken wij samen met onze opdrachtgevers graag werk van.

Internationale expertise

Warmtenetten hebben de toekomst. De Scandinavische landen zijn daarbij een mooi voorbeeld. Zweden, Finland en Denemarken zijn technologieleiders op het gebied van warmtenetten en hebben al meerdere ontwikkelingsslagen doorgemaakt. Daardoor zijn hun warmtenetten alleen maar slimmer en effectiever geworden. Ze gebruiken steeds lagere temperaturen en de vierde en vijfde generatie stadsverwarming wordt al aangelegd.

In Finland zijn inmiddels 2,8 miljoen inwoners aangesloten op een warmtenet. Dat is meer dan 50 procent van alle huishoudens. Van de kennis en voorsprong die Sweco in Scandinavië heeft, kunnen wij in Nederland profiteren. Ook specialismen uit andere Sweco-landen, zoals Duitsland, zetten wij in.

Kansen voor een warmtenet

In basis zit een warmtenet eenvoudig in elkaar. Een leidingenstelsel in de grond vervoert warm water. De warmte wordt afgegeven via warmtewisselaars bij afnemers. Het afgekoelde water gaat via een tweede buis terug naar de bron. In de opwekcentrale wordt het water opnieuw verwarmd door een duurzame warmtebron.

Maar hoe krijg je zo’n warmtenet in de grond? De realisatie van deze infrastructuur ligt niet meer uitsluitend in handen van energiebedrijven. Steeds vaker nemen provincies, gemeentes en ontwikkelaars zelf het initiatief om een warmtenet aan te leggen. En dat vraagt om kennis van zaken in de breedste zin.

Allerlei randvoorwaarden bepalen mede of het daadwerkelijk te realiseren valt. Is er ruimte in de ondergrond? Welk tracé is mogelijk? Kan ik de grond openbreken of ligt er net gloednieuwe bestrating? Welke energiebronnen koppel je aan het net? Is er voldoende draagvlak onder inwoners en stakeholders? Wat zijn de kosten? En maakt dat een warmtenet rendabel?

Haalbaarheidsonderzoek

Door middel van een haalbaarheidsonderzoek toetsen we de kansen voor een warmtenet. Zijn alle partijen daarna nog steeds optimistisch, dan werken we een businesscase uit. We gaan aan de slag met het warmtenet-ontwerp, vergunningen, subsidies en aanbestedingen. Ook de uitvoeringsfase kan Sweco begeleiden. En is het warmtenet eenmaal in de bedrijf, dan blijven wij betrokken om te kijken of het net naar behoren werkt.

Snel je tracé bepalen

Het is druk in de ondergrond, zeker in verstedelijkte gebieden. Op sommige plekken is het daardoor passen en meten om ruimte te creëren voor een warmtenet. Bij Sweco hebben we een tool ontwikkeld, die het optimale tracé kan uitmeten. De tool combineert informatie uit verschillende bronnen over ondergrondse infrastructuur. Deze snelle analyse geeft in een vroeg stadium de kansen en mogelijkheden weer voor een warmtenet.

Zekerheid over verduurzaming

Sweco werkt in teams die elk een specialisme vertegenwoordigen op het gebied van energie en duurzaamheid. Door de nauwe samenwerking tussen deze teams, worden al die expertises met elkaar verbonden. Wij streven naar harmonie tussen energiebron, warmtenet en afnemer. Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers. Als gemeente of organisatie stap je daardoor met nog meer zekerheid en vertrouwen over op duurzame energie.

Aan de slag met Sweco

Wil je meer weten welke mogelijkheden warmtenetten bieden voor de verduurzaming van wijken of bedrijventerreinen of andere gebieden? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/energie-570x380px.jpg