Bouw en vastgoed

Een mooi gebouw dat aan alle wensen van haar gebruikers voldoet. Onze experts creëren duurzame gebouwen die veilig en functioneel zijn; gebouwen waarin het goed wonen, werken en recreëren is. We bieden daarbij een multidisciplinaire aanpak; van initiatief tot en met realisatie en beheer. En houden rekening met jouw specifieke wensen; want ieder gebouw is uniek.

  • Vastgoedmanagement
  • Bouwkundig advies
  • Constructies
  • Contract- en projectmanagement
  • Duurzame gebouwen
  • Onderhoudsmanagement
  • Technische installaties
  • Aardbevingen

Aardbevingen

In Noord-Nederland vinden aardbevingen plaats door gaswinning. Als onafhankelijk kenniscentrum voor aardbevingsexpertise voert Sweco onderzoek uit naar de risico’s en effecten voor bewoners, milieu, bedrijfsleven, infrastructuur en (semi)overheid. Binnen Nederland is een kernteam Aardbevingen actief met constructie- en geotechniekspecialisten. Onze experts inventariseren de risico’s en adviseren welke maatregelen bijdragen tot het aardbevingsbestendiger maken van jouw object.

ONZE EXPERTISE
Aardbevingsbestending ontwerpen
Geotechnisch en constructief advies
Seismisch onderzoek
Funderingsadvies
Trillingsanalyses en monitoring
Sterkteberekeningen van (ondergrondse) leidingen
Complexe 3D simulatie analyses (DIANA, PLAXIS, Abacus)
Onafhankelijke contra-expertise (second opinion en kostenanalyse)

MEER INFORMATIE
Animatie: Aardbevingen uitgelegd door Sweco
Infographic: Aardbevingen: van risico naar veiligheid

/siteassets/ons-aanbod/aardbevingen-570x380.jpg