Urban Insight: Geluids-en luchtvervuiling in de stad vereist lange termijn strategie

/siteassets/nieuws/urban-insight-september-2018.jpg

Urban Insight: Geluids-en luchtvervuiling in de stad vereist lange termijn strategie

28 augustus 2018
Het oplossen van problemen in de stad op het gebied van geluidsoverlast en luchtvervuiling vereist een lange termijn strategie. Als dit op de juiste manier wordt aangepakt, kan het de kwaliteit van leven sterk verbeteren voor miljoenen Europeanen. Dit beschrijft ingenieursadviesbureau Sweco in haar nieuwste Urban Insight rapport 'Wholesome Air, Serene Cities'.

5 miljoen inwoners van de Europese stedelijke gebieden worden blootgesteld aan geluidsniveaus die hoger zijn dan wordt aanbevolen door de WHO. Volgens het Europees Milieuagentschap, kan het blootgesteld worden aan geluidsoverslast door verkeer jaarlijks leiden tot 43.000 gevallen van hart-en vaatziekten en 10.000 gevallen van vroegtijdig overlijden. Luchtverontreiniging veroorzaakt naar schatting een half miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Europa. In de afgelopen 20 jaar is de luchtkwaliteit in Europese steden verbeterd, maar het tempo waarmee schadelijke stoffen in de lucht afnemen, is gedaald. Verdergaande urbanisatie en klimaatverandering zijn de belangrijkste oorzaken van een toenemende lucht-en geluidsvervuiling in de komende jaren.

Het oplossen van geluidsoverlast en luchtvervuiling in de stad vraagt om een lange termijn strategie. 'Het is belangrijk om oplossingen al vroeg in het planningsproces te identificeren, omdat een groeiende bevolking en de toename van het verkeer, om nieuwe oplossingen vragen," zegt de schrijver van het rapport, Kenneth Grenaa Lillelund, expert in Infrastructureel Geluid en Urban Planning bij Sweco Denemarken. ‘Hoe later in het planningsproces we de plannen voor de bestrijding van lawaai en luchtkwaliteit introduceren, hoe moeilijker het wordt.’ Naast het verminderen van verkeer, en dan met name zware voertuigen, moet de oplossing gezocht worden op andere terreinen. Bijvoorbeeld in het aanbrengen van rustige en groene zones in de stad, geluidsisolatie van gebouwen en geluidsschermen, geluiddichte ramen en het aanbrengen van geluidsarm asfalt. Lees het volledige rapport hier.

OVER URBAN INSIGHT
De Urban Insight rapporten die ingenieursadviesbureau Sweco maandelijks uitbrengt, zijn opgesteld door Sweco experts vanuit heel Europa en belichten verschillende aspecten van Europese stedelijke ontwikkeling vanuit het perspectief van een burger.

MEER INFORMATIE