Urban Insight: herdefiniëren van bruggen en tunnels voor de volgende generatie

/siteassets/nieuws/urban-insight-report-1.jpg

Urban Insight: herdefiniëren van bruggen en tunnels voor de volgende generatie

7 maart 2018
Tunnels en bruggen zouden niet langer alleen ingezet moeten worden om vervoer mogelijk te maken. Kunstwerken bieden enorme kansen en kunnen zorgen voor meervoudig ruimtegebruik, een verhoging van de economische- en de belevingswaarde en het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat. Alles draait om slim ontwerpen vanuit een creatieve visie. Lees hierover meer in ons eerste Urban Insight report ‘Redefining bridges and tunnels’.

NEDERLANDSE INSIGHTS
Hans van der Poel (senior adviseur ondergronds bouwen bij Sweco): “Ruimtes onder en rondom bruggen, tunnels en viaducten kunnen snel verloederen, terwijl deze ruimte enorme kansen biedt. De Zuidasdok in Amsterdam is hier een goed voorbeeld van. De behoefte van een uitmuntende bereikbaarheid wordt gecombineerd met het zijn van een aantrekkelijk gebied voor financieel Nederland. Door de autosnelweg ondergronds te brengen en het station op te waarderen ontstaat een hoogkwalitatief gebied en worden de gebieden ten noorden en ten zuiden van de infrastructuur veel beter en natuurlijker met elkaar verbonden’.

Marius Schoppink (projectmanager locatie- en gebiedsontwikkeling bij Sweco): “Durf ook in lagen te denken. In Maastricht ligt een bijzonder goed voorbeeld. De ondertunneling van de A2. De capaciteit is verdubbeld binnen hetzelfde ruimtegebruik door in twee lagen de oplossing te zoeken. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de ondergrond en wordt de spaarzame ruimte boven de grond weer publieke ruimte waar de inwoner centraal staat. En brengt een enorme verbetering van het woon- en leefklimaat met zich mee.”

INTEGRAAL INZICHT IN HET STEDELIJK GEBIED
Urban Insight is een 10 jarig kennisprogramma van Sweco gericht op kennisontwikkeling rondom Europese stedelijke gebieden. De komende tien jaar zal het platform Urban Insight volstromen met data, feiten en inzichten uit alle vijftien deelnemende landen.

De experts van Sweco kruipen dagelijks in de huid van de gebruiker van het stedelijk gebied en zitten we naast onze klant om samen de beste expertise en nieuwste innovaties toe te passen. Dankzij de duizenden projecten die wij voor onze klanten wereldwijd uitvoeren, brengen wij voortdurend kennis van de omgeving en haar gebruikers, globale trends en innovaties samen. Die combinatie levert ons waardevolle integrale inzichten op. En alleen met dat integrale inzicht, gecombineerd met een nieuwsgierige en innovatieve instelling, zijn we samen in staat om te weten wat er morgen, overmorgen en over 10 jaar nodig is om aantrekkelijke, functionele en toekomstbestendige stedelijke gebieden te ontwerpen en ontwikkelen.

MEER INFO
Fieke van Leest
Projectmanager Urban Insight
E: Fieke.vanleest@sweco.nl
T: +31 6 51255764

MEER INFORMATIE