Sweco zet in op het kwantificeren van impactinvesteringen in infrastructuur

Sweco zet in op het kwantificeren van impactinvesteringen in infrastructuur

9 november 2018
Door een toenemende vraag van investeerders hebben de Capital Consultants van ingenieursadviesbureau Sweco een methodologie ontwikkeld voor het beter monitoren en rapporteren van duurzame beleggingen.

In heel Europa hebben infrastructuurinvesteerders de behoefte om de impact van duurzame investeringen, en dan met name de ‘environmental, social en governmental’ (ESG)-aspecten, inzichtelijk te krijgen. Nederlandse institutionele beleggers proberen hierin leidend te zijn en hebben kapitaal vrijgemaakt om hun rapportage- en monitoringmogelijkheden te verbeteren.

Als voorstander van de GRESB Infrastructure en andere initiatieven voor het meetbaar maken van duurzaamheid en om te kunnen voldoen aan de behoefte tot beter inzicht, heeft Sweco in samenwerking met investeerders, universiteiten en marktleiders een impact-monitoringproces ontwikkeld. GRESB, een marktstandaard voor ESG-metingen en -rapportering, heeft de vraag naar inzage in impact in haar resultaten van 2018 gekwantificeerd. Hieruit blijkt dat Europese infrastructuurfondsen hun duurzaamheidsscore in 2018 met 15% hebben verbeterd, een trend die zich naar verwachting zal doorzetten.

Beleggers zorgen voor een positieve verandering door investeringen in openbare infrastructuurprojecten, hetgeen wordt bevestigd door de resultaten. Door het ontwikkelen van impactmonitoring- en rapportagemethoden op het gebied van ESG, kunnen assetmanagers en beheerders beter verantwoordelijk worden gehouden voor hun bijdrage aan de verbeteringen van klimaatverandering, zoals overeengekomen in het Parijs-akkoord.

"Investeringen in infrastructuur zijn van nature verbonden met duurzaam beleggen", zegt Cederik Engel, Senior Infrastructure Consultant bij Sweco. Het is de focus van Sweco Capital Consultants, die zich actief bezighoudt met de advisering van infrastructuurinvesteerders, om middelen in te zetten ter verbetering van monitoring en rapportage van ESG-impact. "Als ingenieursbureau beschikken we zowel over technische als financiële kennis van ‘real assets’, waarmee het onze missie is om een sociale verandering te bewerkstelligen", vervolgt Engel.

Het bieden van transparantie in financiële rendementen, positief dan wel negatief, is vrijwel overal gestandaardiseerd en daar wordt door de meeste beleggingsinstellingen over gerapporteerd. Het maatschappelijk rendement van investeringen is daarentegen nog niet verankerd in de verslaglegging. Sweco heeft een unieke positie als een toonaangevend ingenieurs- en financieel adviesbureau, en belooft een duurzamere toekomst te bouwen door het vertrouwen van de investeerders te versterken door middel van op maat gemaakte toezicht- en rapportageservices.

CONTACT
Lewis Kubitz
Consultant infrastructure
T +31 (0) 88 811 6561
E lewis.kubitz@sweco.nl

Philip Bischop
Senior adviseur
T +31 (0) 88 811 4423
E philip.bischop@sweco.nl

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.