Sweco zet een stap in de toekomst van transport en mobiliteit door lid te worden van ERTICO

/siteassets/nieuws/ertico-its-europe-partnerschap-sweco-nederland.jpg

Sweco zet een stap in de toekomst van transport en mobiliteit door lid te worden van ERTICO

19 december 2018
Onlangs is Sweco Nederland lid geworden van het publiek-private samenwerkingsverband ERTICO. Met dit lidmaatschap sluiten we aan bij de ITS ontwikkelingen in de Europese Unie en kunnen we gebruikmaken van de kennis, een groot internationaal netwerk en de dienstverlening rondom EU-subsidieprogramma’s.

De huidige trends in de maatschappij, zoals verstedelijking, maakt dat de mobiliteitsvraag continu verandert. In steden zie we de verkeersdruk toenemen, terwijl in de gebieden buiten de steden de businesscase van klassiek verkeersmanagement afneemt. Dit resulteert in hogere vervuiling, een gevaarlijker verkeerssysteem, hogere economische kosten en uiteindelijk in ontevreden burgers.

Intelligente transportsystemen (ITS) geven antwoord op deze uitdagingen. ITS is een breed begrip waaronder niet alleen informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen en transportinfrastructuur vallen, maar ook organisatorische en beleidsmatige aspecten.

Samenwerking vergroten

ERTICO, ook wel bekend als ITS Europe, is een organisatie die erop gericht is om samenwerking in Europa op het veld van stedelijke ontwikkeling te vergroten. Denk hierbij naast technologieontwikkelingen aan nieuw beleid, grens overstijgende oplossingen en Traffic Management 2.0. “We zijn zeer verheugd over het vooruitzicht dat Sweco zijn uitgebreide en gedistingeerde betrokkenheid bij ITS, expertise in het ontwikkelen van software en deelname aan verschillende EU-projecten inbrengt”, aldus Dr. Johanna Tzanidaki, Director Innovation & Deployment bij ERTICO

EU breed netwerk

Transport en mobiliteit stopt niet bij de grenzen van Nederland, Sweco ook niet. Het ERTICO netwerk is een EU breed netwerk waarin de triple helix van overheden, industrie en kennisinstellingen goed vertegenwoordigd is. “Met de kennis van Sweco over alle aspecten van transport en mobiliteit en aanpalende onderwerpen zoals energie, kan Sweco deze uitgebreide EU kennis daadwerkelijk inzetten in de stedelijke ontwikkelingen waarover wij dagelijks onze klanten adviseren”, licht Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit bij Sweco toe.

ITS Europe congress

En van de activiteiten die ERTICO organiseert is het ITS Europe Congress ‘Fullfilling its promises’ in in juni. Tijdens dit internationale congres in het Evoluon in Eindhoven demonstreert Sweco Smart Traffic in combinatie met automatisch rijden. Noteer hem vast in uw agenda. We ontmoeten u graag in Eindhoven.

Meer informatie

ERTICO 
ITS Europe Congress 

CONTACT
Coen Bresser
Senior Consultant ITS & Mobility
coen.bresser@sweco.nl
T +31 (0) 88 811 4659