Sweco tekent Green Deal Infranatuur

/siteassets/nieuws/green-deal-infranatuur-1.jpg

Sweco tekent Green Deal Infranatuur

6 april 2016
Vrijdag 1 april tekende Sweco samen met 20 andere organisaties de Green Deal Infranatuur in Arnhem. De organisaties, waaronder overheden, infrabeheerders, advies- en ingenieursbureaus en De Vlinderstichting, zetten hiermee hun ervaring en kennis in om bewustwording over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur te vergroten.

Voorbeeld voor Nederland
De partners in deze Green Deal willen een voorbeeld zijn voor Nederland en op deze manier het begrip infranatuur op de kaart zetten. De komende jaren zullen zij gezamenlijk oplossingen zoeken en vinden om biodiversiteit een vanzelfsprekende plaats te geven binnen onze infrastructuur. Dit doen zij tijdens het ontwerpen en bouwen van projecten, maar ook tijdens het beheer en onderhoud van onze Nederlandse infrastructuur.

Green Deal Infranatuur

Regulier onderdeel van infraprojecten
Sweco zal zich inspannen om biodiversiteit en BioBased Economy reguliere onderdelen te laten zijn van infrastructuurprojecten in het kader van een multifunctionele benadering van gebieden. Een juist en verantwoord beheer van terreinen geeft daarbij een versterking van biodiversiteit en geeft tevens invulling aan de BioBased Economy, waarbij de vrijkomende biomassa een bron is voor duurzame energie en productie van hernieuwbare materialen, zoals bio-composieten. Sweco bereidt samenwerkingen voor met o.a. Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en ProRail.  

"Door ons in te spannen voor deze Green Deal zorgen we er samen met partijen voor dat infrastructuur betekenis krijgt voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur voordeel van hebben", aldus Ton de Jong, directeur Sweco Nederland.

De Green Deal is ondertekend door: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Ministerie van Economische Zaken, de Waterschappen, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Rivierenland, Rijn en IJssel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Noord-Holland, Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, ProRail, Gasunie, TenneT, Vitens, ENGIE Infra & Mobility, Heijmans, Arcadis, Sweco en De Vlinderstichting (initiatiefnemer van Infranatuur).

MEER INFORMATIE
Artikel: Green Deal Infranatuur vergroot kansen voor natuur (via internetsite Vlinderstichting)