Sweco tekent Bilts Energie Akkoord voor een energieneutraal De Bilt in 2030

/siteassets/nieuws/bilt-energie-akkoord.jpg

Sweco tekent Bilts Energie Akkoord voor een energieneutraal De Bilt in 2030

26 augustus 2016
De gemeente De Bilt en energiecoöperatie BENG! willen in 2030 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er in De Bilt evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt. Ingenieursadviesbureau Sweco heeft samen met andere Biltse organisaties deze ambitie gisteren bekrachtigd met de ondertekening van een intentieovereenkomst: het Bilts Energie Akkoord.

Ter voorbereiding op het energieakkoord zijn onder leiding van burgemeester Gerritsen in twee bijeenkomsten de mogelijkheden verkend om deze ambitie te realiseren. Alle partners zijn het er over eens dat er flink moet worden aangepakt maar dat er volop mogelijkheden zijn om energie te besparen en groene energie op te wekken, twee onderwerpen die centraal staan in de ambitie.

VERVOLGSTAPPEN
Alle partners die het Bilts Energie Akkoord hebben getekend, gaan dit najaar de initiatieven en projecten waaraan zij zich verbonden hebben, uitwerken in een actieplan. Om de partners te ondersteunen stellen BENG! en gemeente De Bilt een procesbegeleider aan, die gaat zorgen voor afstemming en borging van onderlinge contacten. Daarnaast gaan de partners elkaar onder de naam 'Bilts Energieberaad' regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de projecten en nieuwe kansen bespreken.

DEELNEMENDE INSTANTIES
Partners die het Bilts Energie Akkoord tekenden zijn: Gemeente De Bilt, BENG!, Sweco, Energiecentrum De Bilt, HDSR de Stichtse Rijnlanden, KNMI, Woonstichting SSW, Eneco, Kindergemeenschap De Werkplaats, LTO Noord namens de lokale agrarische sector, de koepel Biltse Sport Federatie, het bedrijvenoverleg Business Contact De Bilt, Het Utrechts Landschap, Poonawalla Science Park, De Bilthuysen en Stedin.

CONTACT
Adriaan Laven
Senior adviseur Duurzaamheid
T +31 88 811 55 70
E adriaan.laven@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Energie

Foto: Hans Lebbe