Sweco onderzocht filekosten bij uitval Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug

Sweco onderzocht filekosten bij uitval Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug

3 juni 2019
Als de Moerdijkbrug gesloten wordt voor vracht- en personenauto’s, kunnen de kosten oplopen tot bijna 5 miljoen euro per dag. Dit blijkt uit onderzoek van Sweco in opdracht van Bouwend Nederland. De brancheorganisatie ziet het uitgestelde en achterstallige onderhoud aan de infrastructuur enorm oplopen. Hierdoor stijgt de kans op uitval, met een verkeersinfarct als gevolg. De overlast en kosten door een onverwachte afsluiting van een brug zijn enorm. Steden raken onbereikbaar en file-records liggen op de loer. Sweco berekende wat de schade door omrijden en files zouden zijn als de Moerdijkbrug, Ketelbrug of Haringvlietbrug dicht moeten.

“In ons onderzoek maakten we gebruik van het verkeersmodel ‘Nederlands Regionaal Model’ (NRM) van Rijkswaterstaat”, vertelt Hans Drolenga, adviseur Smart Mobility bij Sweco. “Dit model bevat informatie over netwerken, verkeer- en vervoerbeleid en sociaaleconomische gegevens. “Met behulp van het NRM rekenden we een aantal scenario’s door. Daarbij werden belangrijke oeververbindingen afgesloten. We onderzochten waar files ontstonden en op welke trajecten reistijdverlies door files en omrijden optrad. Op basis daarvan konden we de filekosten inschatten.”

EFFECTEN SCENARIO’S
Uit het onderzoek blijkt dat er gemiddeld 4 tot 5 miljoen euro filekosten per dag worden gemaakt als de Moerdijkbrug voor zowel personenauto’s als vrachtverkeer is afgesloten. Bij de interpretatie van de resultaten moeten we wel in gedachten houden dat de effecten van de scenario’s in de praktijk kunnen afwijken van de modeluitkomsten. In de toepassing van het NRM in dit onderzoek worden, ondanks de uitgevallen oeververbindingen, alle oorspronkelijke ritten daadwerkelijk gemaakt.

UITSTELLEN VAN EEN RIT
“Deze werkwijze houdt geen rekening met het eventueel uitstellen van een rit naar een rustiger tijdstip, het kiezen van een andere bestemming of vervoerwijze of zelfs het niet meer maken van een rit, aldus Hans Drolenga. “Dit effect wordt groter naarmate het uitvallen van een verbinding langer duurt.”

DUIDELIJKE PLANNING EN EXTRA INVESTERINGEN
Een duidelijke en snelle agenda voor de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden is noodzakelijk, stellen Bouwend Nederland, ANWB, TLN en evofenedex. Partijen willen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel om samen een agenda op te stellen, expertise te delen en zo een realistische planning te maken waarbij het belang van weggebruikers voorop staat. Vandaag bieden zij de Tweede Kamer een brief aan. 

Lees hier het uitgebreide persbericht van Bouwend Nederland

ONTVANG HET ONDERZOEKSRAPPORT
Wil je het volledige onderzoeksrapport ontvangen of sparren over vraagstukken op het gebied van Slimme en duurzame mobiliteit? Neem dan contact op met Hans.

CONTACT
Hans Drolenga
Senior adviseur Smart Mobility
T +31 6 22 42 35 57
E hans.drolenga@sweco.nl