Sweco ondertekent Green Deal voor duurzame wegen, spoor en waterwegen

/siteassets/nieuws/green-deal-duurzaam-gww-20-2.jpg

Sweco ondertekent Green Deal voor duurzame wegen, spoor en waterwegen

17 januari 2017
Dinsdag 17 januari heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de Rijksoverheid en namens de minister van Infrastructuur en Milieu, de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Sweco was één van de 60 partijen uit de sector die de Green Deal ondertekenden. De ondertekening vond plaats tijdens de beurs Infratech.

De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten en borduurt voort op de Green Deal Duurzaam GWW uit 2013.

GREEN DEAL
De ondertekenaars van de Green Deal spreken af om langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Dat kan bijvoorbeeld door in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en in 2020 een CO2-reductie te bewerkstelligen van 20% ten opzichte van 1990.

LOGISCHE STAP
In vervolg op de Green Deal Duurzaam GWW 1.0 is de ondertekening van GWW 2.0 een logische stap, zegt Eugene Grüter, directeur Sweco Nederland. “Sweco wil actief bijdragen aan maatschappelijke opgaven en beleidsdoelstellingen. Een transitie naar een duurzamere GWW-sector is daarin een belangrijke stap.”

Eugene vervolgt: “Wij willen met deze Green Deal samen met onze (keten)partners daadwerkelijk verschil maken in de GWW-projecten. De GWW heeft een hoge milieu-impact door het gebruik van grondstoffen en het hoge energieverbruik. Met de ondertekening geven we nóg beter invulling aan het duurzaam ontwerpen en ontwikkelen van samenlevingen en steden van de toekomst.”

ONDERTEKENAARS
Behalve het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekenden de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.

Lees hier het volledige persbericht van Rijkswaterstaat.

CONTACT
Adriaan Laven
Senior adviseur Duurzaamheid
T +31 88 811 55 70
E adriaan.laven@sweco.nl


Green Deal GWW