Sweco en JADS gaan samenwerken voor slimmer gebruik data in steden

/siteassets/nieuws/handtekening-banner.png

Sweco en JADS gaan samenwerken voor slimmer gebruik data in steden

20 september 2018
Ingenieursadviesbureau Sweco tekent vandaag een Letter of Intent van drie jaar met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Sweco en JADS gaan samen onderzoeken welke mogelijkheden datatechnologie biedt bij het ontwikkelen en ontwerpen van de steden van de toekomst.

Sweco en JADS willen samen nieuwe inzichten ontwikkelen voor de uitdagingen van de stad van de toekomst, zoals de energietransitie, bereikbaarheid en klimaatadaptatie.

William Harding, directielid van Sweco Nederland: ‘Om de vraagstukken in de stad op te  lossen, is het nodig dat we kennis steeds slimmer gaan integreren. We hebben die kennis op het gebied van digitalisering voor een heel groot deel zelf in huis. Op het gebied van geografische informatie systemen voor gemeenten zijn we bijvoorbeeld marktleider, en onze collega’s in Zweden excelleren in data processing. We willen die kennis delen en samen met andere partijen doorontwikkelen. JADS is een prachtig platform  waar kennis bij elkaar wordt gebracht op het gebied van Data Science, ondernemerschap en onderzoek. Mede daarom ben ik verheugd met deze samenwerking.’

Arjan van den Born, wetenschappelijk directeur van JADS: ‘Wij zijn continu bezig met de vraag hoe je de waarde van data kan begrijpen en vertalen naar concrete toepassingen voor bedrijven en de maatschappij. Een van onze focus gebieden is Smart Cities waarin we kijken naar de toekomst van onze steden en leefomgevingen in relatie tot data en digitale technologieën. 

De samenwerking met Sweco sluit hier perfect op aan door de positie als grootste ingenieursadviesbureau van Europa én een gedeelde focus op de samenleving van de toekomst.’

Social Data Layer

De eerste stap binnen de samenwerking is de succesvolle ontwikkeling van een Proof of Concept (PoC) in de vorm van een Social Data Layer. Experts van Sweco en de aan JADS verbonden start-ups Dataspox, Green Gorillas en Soda ontwikkelen de Social Data Layer om het sentiment op social media te meten rondom issues in het stedelijk gebied. Het geeft inzicht hoe burgers denken over actuele thema’s, en is waardevolle input voor een bestuurder bij de ontwikkeling van de stad of gemeente. Het onderwerp "gasloos maken van een woonwijk" is in deze PoC geanalyseerd voor drie Nederlandse gemeenten met data van de afgelopen 4 jaar. Deze eerste run leverde interessante inzichten voor de drie gemeenten. In het komende half jaar wordt deze PoC verder ontwikkeld.

Naast gezamenlijke projecten zijn Sweco en JADS ook van plan om wederzijds stages en gastcolleges aan te bieden. 

Urban Insight

Sweco zet vol in op kennisontwikkeling rondom Europese stedelijke gebieden en lanceerde hiervoor begin dit jaar het 10-jarig kennisprogramma Urban Insight. Hierin staan zes klantuitdagingen centraal: digitalisering, klimaatadaptie, energietransitie, gezonde en veilige stad, circulaire economie en slimme mobiliteit. Voor elk van deze thema’s zoekt Sweco naar relevante kennispartners.

Het in 2016 opgerichte JADS is gericht op het creëren van een data science eco-systeem waar onderzoek, onderwijs en ondernemers elkaar versterken om waarde te creëren. Belangrijke focusgebieden van JADS zijn Smart Cities, Energy en Mobility.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

CONTACT
Karin Groendijk, senior adviseur PR & Media
T: +31 6 31963045
E: karin.groendijk@sweco.nl
www.sweco.nl

Maxime Voestermans
T: 06 34101718
E: communications@jads.nl
www.jads.nl