Sweco behoudt ISAE 3402 Type II certificering

Sweco behoudt ISAE 3402 Type II certificering

9 juni 2016
De International Standard of Assurance Engagements (ISAE) 3402 is een internationaal erkende standaard in de sector vermogensbeheer en pensioenuitvoering. Certificering volgens die standaard betekent voor pensioenfondsen die hun vastgoedbeheer aan Sweco hebben uitbesteed niet alleen een zekere kwaliteitswaarborg, maar ook een bevestiging dat alle processen gestructureerd plaatsvinden, met systematische monitoring en terugkoppeling.

Organisatie in control
Sweco hecht veel waarde aan een transparant en auditeerbaar proces. Vanaf het selectieproces van onroerend goedbeleggingen tot en met het beheer, monitoring en rapportage. Zo is de klant voortdurend maximaal in control. Niet toevallig is dit een van de primaire verantwoordelijkheden voor bestuursleden van pensioenfondsen en een van de belangrijke speerpunten in het toezicht van De Nederlandsche Bank.

Bevestiging
De ISAE 3402 certificering bevestigt dat het risicoproces en het interne controleraamwerk (met gedetailleerde interne beheersingsmaatregelen) op een juiste wijze zijn opgezet, dat de beheersmaatregelen adequaat zijn en dat de uitvoering van deze beheersmaatregelen periodiek conform certificatievoorwaarden wordt getoetst. Het is een externe en onafhankelijke derdenverklaring waarin een accountant vaststelt dat Sweco als uitvoerende partij in control is, de interne controle van de processen op orde heeft en adequaat uitvoert en dat de financiële rapportages betrouwbaar zijn.

Sweco is blij met het behoudt van de Type II-certificering.

Wat kunnen we voor u doen?
Sweco adviseert pensioenfondsen en andere institutionele eindbeleggers over toekomstbestendig beleggen. Wilt u met ons uw vraagstukken op het gebied van vastgoed- en infrastructuurbeleggingen bespreken? Neem dan contact met ons op.

CONTACT
Nicky van Ast
Adviseur
T +31 88 8114234
E nicky.vanast@sweco.nl


MEER INFORMATIE
Capital Consultants