Sweco adviseert: reken alle belangrijke bruggen door op filekosten bij uitval

Sweco adviseert: reken alle belangrijke bruggen door op filekosten bij uitval

4 juni 2019
Sweco adviseert het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om alle belangrijke bruggen, zogeheten oeververbindingen, door te rekenen op filekosten bij uitval. Deze input kan het Ministerie gebruiken om onderhoudsprojecten te prioriteren.

In opdracht van Bouwend Nederland berekende Sweco in het vandaag gepubliceerde rapport wat de schade door omrijden en files zouden zijn als de Moerdijkbrug, Ketelbrug en de Haringvlietbrug dicht zouden moeten voor onderhoud. Sweco adviseert het Ministerie nu om dit te laten doorrekenen voor alle belangrijke oeververbindingen.

‘Houd bij de programmering en prioritering van onderhoudsprojecten voor de bestaande infrastructuur ook rekening met filekosten die ontstaan als een brug onverhoopt gedeeltelijk of volledig dicht moet. Dit betekent dat de impact van storingen zwaarder gaat wegen in de prioritering,’ adviseert Hans Drolenga, adviseur Smart Mobility, die ook het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport schreef.

Uit dit rapport blijkt dat er gemiddeld 4 tot 5 miljoen euro filekosten per dag worden gemaakt als de Moerdijkbrug voor zowel personenauto’s als vrachtverkeer is afgesloten.

“In ons onderzoek maakten we gebruik van het verkeersmodel ‘Nederlands Regionaal Model’ (NRM) van Rijkswaterstaat”, zegt Hans Drolenga. “Dit model bevat informatie over netwerken, verkeer- en vervoerbeleid en sociaaleconomische gegevens. Met behulp van het NRM rekenden we een aantal scenario’s door. Daarbij werden de bruggen afgesloten. We onderzochten waar files ontstonden en op welke trajecten reistijdverlies door files en omrijden optrad. Op basis daarvan konden we de filekosten inschatten.”

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.