Optimale onder- en bovengrondse gebiedsafstemming met Terra Tactica

Optimale onder- en bovengrondse gebiedsafstemming met Terra Tactica

15 februari 2017
De ondergrond in steden wordt steeds intensiever gebruikt door ontwikkelaars, bodemenergiebeheerders, netwerkbeheerders, infrabeheerders en grondwaterwinners. De belangen zijn vaak tegengesteld. In 2013 ontwikkelde Sweco hiervoor de werkvorm Ondergrond Stratego. Deze werkvorm hebben we nu doorontwikkeld tot de innovatieve en interactieve leerlijn Terra Tactica.

Met Terra Tactica kunnen gemeentes en provincies ervoor zorgen dat alle partijen die in de ondergrond iets willen dezelfde kennis hebben en samenwerken. Dat voorkomt onvoorziene risico’s en beheerkosten. Terra Tactica is een door Sweco ontwikkelde leerlijn om ondergrond- en bovengrondbelangen af te stemmen. Ideaal voor integrale gebiedsontwikkelingen.

INTERACTIEVE SESSIES
In de interactieve sessies starten we met een uitleg over de gevolgen voor ontwikkelingen in de bodem onder de nieuwe Omgevingswet (2019). Daarnaast krijgen de deelnemers een korte stoomcursus over bodemkwaliteit. Vervolgens gaan we aan de slag met oefeningen op basis van actuele casussen van de deelnemers.

SAMEN TOT INZICHT
Met Terra Tactica brengen we samen met de betrokken partijen alle belangen in de ondergrond in kaart en laten we zien wat de effecten zijn van de gewenste ingrepen. Direct gevolg is dat inzichten in ruimtetekorten, zowel ondergronds als bovengronds, tijdens de leersessies naar boven komen. Dit biedt een basis om samen in gesprek een oplossing te vinden, en om ontwikkelingen in de ondergrond op een veilige, kostenefficiënte en duurzame manier mogelijk te maken.

HOGERE KWALITEIT
De leerlijn maakt de deelnemers niet alleen enthousiast over de meerwaarde van de ondergrond, het geeft ze vooral inzicht in hoe onderlinge afstemming van disciplines tot een hogere kwaliteit leidt van het gebied.

CONTACT
Fred Neef
Adviseur
T +31 88 811 6101
fred.neef@sweco.nl  

Rob Heijer
Adviseur Bodem en ondergrond
T +31 88 811 5978
E rob.heijer@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Alle belanghebbenden aan tafel voor Terra Tactica
Bodem en ondergrond