Biomassa benutten in een circulaire en biobased economie

/siteassets/nieuws/2019/shutterstock_1430596862-770x3810.jpg

Biomassa benutten in een circulaire en biobased economie

11 oktober 2019
Biomassa is volop in de media op dit moment. Wij zien biomassa als onmisbaar in de energietransitie, circulaire en biobased economie. Biobased en circulaire materialen verlagen de CO2-footprint van materialen substantieel ten overzicht van de traditionele materialen, zoals beton en aluminium.

Bij het beheer van de openbare ruimte komen grote hoeveelheden biomassa (organische reststromen) vrij. Het gaat dan om bijvoorbeeld snoeiafval, bermgras, slootmaaisel en bladafval. Terreinbeherende organisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen kunnen de duurzame ontwikkeling versnellen door bewust om te gaan met biomassa, duurzame energie en circulair materiaalgebruik.

Rudi van Hedel maakte in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een analyse waarmee hoogwaardige benutting van biomassa kan worden bevorderd en gestimuleerd.

Uit de analyse blijkt dat voor de beoogde systeeminnovatie het minder relevant is of het ‘eigen’ materiaal of ‘eigen’ energie is. Vooral is van belang dat er voldoende duurzame biomassa in het systeem wordt ingebracht om het totaal benodigde niveau aan biomassa op peil te houden.

Lees hier het artikel dat Rudi van Hedel hierover schreef in Land + Water.