Column: De straat is de sleutel tot aanpassing aan een warmer klimaat

/siteassets/nieuws/wateroverlast-3.jpg

Column: De straat is de sleutel tot aanpassing aan een warmer klimaat

14 juni 2016
Hoge temperaturen, hevige regenval en extreem droge periodes; de laatste jaren zijn veel weerrecords gebroken. Ook de afgelopen weken zagen we dat de klimaatverandering zorgt voor zeer zware buien die veel overlast veroorzaken in steden en dorpen. De oplossing ligt op straatniveau. Gemeenten, maak alle straten klimaatadaptief en zorg ervoor dat bewoners blij worden van de straat waarin ze wonen. Bouw samen met bewoners klimaatadaptieve straten!

Door Elwin Leusink en Jan Kollen

Iedereen weet wat er moet gebeuren: we dienen klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen en ons tegelijkertijd aan te passen aan de veranderingen. Veel wordt er al gedaan. Bijvoorbeeld natuurontwikkeling, ruimte voor de rivier en dijkversterking. Op grote schaal worden al veel projecten uitgevoerd en wordt de slag naar een klimaatadaptief Nederland dus al gemaakt.

Te weinig maatregelen op kleinere schaal
Maar op kleinere schaal wordt nog te weinig gedaan. Onze woonomgeving ziet er uit zoals altijd. Raar, want we zijn wel voortdurend bezig de openbare ruimte te veranderen. Jaarlijks investeren we voor onze steden en dorpen miljarden in het vervangen van duizenden kilometers wegen en riolen. Zonder dat er voldoende aandacht is voor klimaat. Wij pleiten ervoor om vanaf nu al die wegen en riolen ook klimaatadaptief te maken.

Hét moment voor klimaatadaptatie
Jaarlijks moet gemiddeld ruim 4.300 kilometer weg worden aangepakt. Soms alleen vernieuwing van het wegdek, vaak grootschalige aanpak met nieuw groen en een andere inrichting van de weg. Dit is hét moment om ook naar klimaatadaptatie te kijken. Door groen en water een plek in de straat te geven vang je 2 vliegen in 1 klap: de straat is beter bestand tegen hevige regenval en is bovendien mooier om te zien.

Wateroverlast

Een andere manier van denken en doen

Door de focus op de straat te leggen, kan klimaatadaptatie in de woonomgeving plaatsvinden. Het is daarbij wel belangrijk dat er meer wordt gedaan dan alleen ‘aan de eisen voldoen’. Men dient bijvoorbeeld voordat men rigoureus bomen kapt, na te denken over waar de schaduw vandaan komt op een hete zomerse dag. En men dient zich af te vragen waar het water naar toe gaat als er een zeer zware regenbui valt. Dit vraagt om een andere manier van denken en doen: niet alleen maar voldoen aan de eisen vanuit de Leidraad Riolering, maar je afvragen hoe de straat in verschillende omstandigheden blijft zorgen voor een veilige en plezierige leefomgeving.

Ook in het belang van de burgers
Klimaatadaptatie is een gedeeld belang van alle omwonenden. Ongeveer de helft van stedelijk gebied is namelijk particulier terrein. Burgerparticipatie is daarom belangrijk voor de aanleg van een klimaatadaptieve straat. Want alle omwonenden hebben baat bij een straat die hen droog en koel houdt. Ook de gemeente heeft er baat bij, want er wordt een straat aangelegd die voldoet aan alle eisen en waar omwonenden blij mee zijn.

Bewust en gezamenlijk kiezen
Er is al veel onderzoek gedaan naar het positieve effect van meer groen en water in de leefomgeving. Door burgers te betrekken bij afwegingen en keuzes, wordt bewust en gezamenlijk gekozen voor de beste plek om de straat klimaatadaptiever te maken. Dit kan dus ook op particulier terrein zijn. En al het extra groen en bewust geplaatste water zorgt uiteindelijk voor een hogere belevingswaarde en een mooiere straat. Daar is iedereen blij mee!

Elke straat moet klimaatadaptief zijn
In sommige opzichten lijkt de klimaatadaptieve straat geen vernieuwende gedachte. Maar dat is het juist wel! Het vernieuwende zit vooral in het idee dat elke straat klimaatadaptief moet zijn. Wij pleiten daarom voor het koppelen van klimaatadaptatie aan straat- en rioolververvanging. Dit is in ieders belang en zorgt voor mooiere straten. Zo bouw je straat voor straat aan een klimaatadaptieve stad!

ELWIN LEUSINK
Elwin adviseert gemeenten en waterschappen over beleidsmatige vraagstukken op het gebied van water. Hij stelt voor gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden van verschillende partijen beleidskaders voor de waterketen op en werkt de bijbehorende plannen uit. Dit deed hij onder andere in Limburg, Brabant en Gelderland. Ook was hij actief in STAR-FLOOD, het Europese onderzoeksprogramma naar hoogwaterbescherming.

T +31 88 811 61 28
E elwin.leusink@sweco.nl

JAN KOLLEN
Jan is een ervaren hydroloog en waterbouwkundige. Hij heeft als projectleider en projectmanager ervaring met stedelijke waterplannen, ecologische herinrichtingsprojecten, onderhoudsplannen en beheerplannen. Jan houdt van de combinatie van inhoud en proces. Hij wordt gedreven door vernieuwing, denkt conceptueel en zoekt naar werkbare nieuwe oplossingen. Dat uit zich onder andere in patenten voor het Parallelbergbezinkriool, de Zandwin(d)molen, de Vuilfuik en Blobfish.

T +31 88 811 53 45
E jan.kollen@sweco.nl


MEER INFORMATIE
Stedelijk water en riolering