Column: Is de ondergrondse parkeergarage in uw gemeente toekomstbestendig?

/siteassets/nieuws/picture1121176.jpg

Column: Is de ondergrondse parkeergarage in uw gemeente toekomstbestendig?

6 oktober 2017
Ik zit vaak met gemeenten en parkeereigenaren aan tafel om te praten over de veiligheid van parkeergarages. Bodem en constructie zijn vaak de onderwerpen die voorbij komen. Maar denk ook aan de verkeersbelasting bij pleinen boven ondergrondse parkeergarages. Wat ik merk is dat de kennis over normen en richtlijnen hierover, niet altijd aanwezig is. Het belang van een veilige omgeving is groot aangezien deze vaak worden gebruikt als aanvalsroute voor hulpdiensten, aanrijdroute voor bevoorrading van winkels of er worden grote evenementen georganiseerd. Soms worden pleinen over een aantal jaren anders gebruikt dan nu. Zijn dit elementen waar rekening is gehouden met de bouw?

In 2006 is de ondergrondse parkeergarage en het winkelcentrum bij het Bos en Lommerplein ontruimt. Reden: instortingsgevaar van de parkeergarage. Een bierwagen op het plein veroorzaakte een luide knal, waarna een scheur van 10 meter ontstond in het dak van de garage. Onderzoek van TNO wees uit dat bij de aanleg van het plein onvoldoende wapening voor de constructie is gebruikt. Naast de financiële kosten voor concrete maatregelen heeft het vertrouwen in de constructie van de woningen en garage een deuk opgelopen. Dit had invloed op de verhuurbaarheid of verkoopbaarheid van het vastgoed.

GEWIJZIGDE NORM VOOR VERKEERSBRUGGEN
De Norm voor verkeersbruggen is gewijzigd tussen 2007 en 2012 waarbij het laststelsel voor verkeersbelasting daarin aanzienlijk conservatiever is geworden in vergelijking met de norm uit circa 1970 (VOSB & VOBB). Volgens de Woningwet is de eigenaar verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid. Maar weet de eigenaar dat, tenzij nadrukkelijk uitgesloten, als de ondergrondse garage onder een openbare weg ligt, dat er dan zwaar vrachtverkeer over mag rijden? En weet de eigenaar dat hij dan verplicht is om de maximaal toelaatbare as-last of voertuiggewicht met een verkeersbord  aan te geven (C20 of C21) bij de toegang van het plein?

QUICK SCAN
Bij Sweco werken we dagelijks aan dit onderwerp. Zo zijn we nu voor een klant de toegestane en mogelijke verkeersbelasting van zijn ondergrondse parkeergarage aan het herberekenen. Hierdoor kwamen we er achter dat het garagedek onvoldoende is berekend en maatregelen nodig zijn. Wij vermoeden dat er meer gemeenten of eigenaren zijn die niet weten welke verkeersbelasting toelaatbaar is. Een quick scan door ons kan snel inzicht bieden in risico’s. Naar aanleiding van deze scan kijken wij samen met u graag naar oplossingen. Wij kijken verder dan de huidige eisen; we nemen u mee naar de oplossingen van toekomst.

OVER WIM
Wim van der Heide is productmanager Parkeren en heeft ruime ervaring met parkeervraagstukken. Sinds 2002 is Wim werkzaam voor Sweco en heeft naast zijn werk ruim 10 jaar diverse bestuursfuncties bekleed bij VEXPAN (platform voor parkeren in Nederland).  Wim werkt graag aan parkeeroplossingen met als doel de openbare ruimte en het vastgoed goed te laten functioneren.

CONTACT
Wilt u met Wim van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan contact met hem op:

T 088 811 60 25
E wim.vanderheide@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Mobiliteit en Infrastructuur

TREFWOORDEN
Ondergronds, parkeergarage, stedelijk gebied, mobiliteit, infrastructuur