Sweco houdt haven van Rotterdam bereikbaar

/siteassets/nieuws/2021/haven-beeld-770x433px.jpg

Sweco houdt haven van Rotterdam bereikbaar

8 februari 2021
Met een nieuwe raamovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam, gaat Sweco bijdragen aan de bereikbaarheid van Europa’s grootste zeehaven. Sweco won als één van de twee partijen de aanbesteding Adviesdiensten Verkeersmanagement en sloot een raamovereenkomst voor de komende twee tot mogelijk acht jaar.

Goede bereikbaarheid voor goederen én personeel is van groot belang voor de Rotterdamse haven, de regio en het achterland. Het bepaalt mede de concurrentiekracht van belangrijke sectoren. Tegelijk zijn er uitdagingen met toenemende congestie, ruimt schaarste, de duurzaamheidsopgave en grootschalige werkzaamheden op het hoofdwegennet. Dit vraagt om creativiteit, innovatie, samenwerking met andere partijen en goede monitoring van de feitelijke bereikbaarheidskwaliteit.

Meerdere teams binnen de afdeling Mobiliteit van Sweco gaan voor de raamovereenkomst de komende jaren werkzaamheden uitvoeren, waaronder:

  • Het bepalen en analyseren van de bereikbaarheidsruimte in de ruimtelijke plannen door middel van de prognoses uit het HavenVerkeersModel;
  • Monitoren van het gebruik van de modaliteit wegverkeer in relatie tot (de KPI’s uit) het ondernemingsplan en de Havenvisie;
  • Signaleren van verkeersknelpunten en aandragen van oplossingsrichtingen;
  • Uitvoeren van alternatieven- en effectstudies;
  • Adviseren met betrekking tot innovatieve verkeersmanagementvraagstukken (Smart Mobility, Autonomous Transport).

Projectleider Mobiliteit Pascal Hettinga: ’’Wij kijken er naar uit om de bestaande samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren uit te breiden. In deze opdracht combineren we mooi onze internationale kennis over verkeersmanagement met onze regionale kennis van de regio en de stakeholders. Wij dragen daarmee bij aan het bereikbaar houden van de Rotterdamse haven voor goederen en personeel, en daar zijn we trots op!’’

Meer informatie?

Pascal
Hettinga